Insolvence

Vyhláška v legislativním procesu

Dne 19. 2. 2018 byla do elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP, dostupná z https://apps.odok.cz/veklep)vložen návrh vyhlášky o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce a výkonu činnosti na provozovně. Termín pro uplatnění připomínek končí dne 12. 3. 2018. Návrh přebírá osvědčené [...]

Vláda schválila oddlužovací novelu

Dne 17. 1. 2018 schválila vláda novelu insolvenčního zákona, která má přinést výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. Cílem návrhu je řešení situace dlužníků, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti - na oddlužení tak po novele bude moci dosáhnout vyšší počet dlužníků, kteří budou své dluhy poctivě splácet. Proces oddlužení [...]

Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 1. 3. 2018 celkem 55 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017 a 13 žádostí v roce 2018. Akreditace byla ke dni 1. 3. 2018 udělena 39 žadatelům, z nichž 35 je již zapsáno v seznamu akreditovaných osob. Zbývající 4 držitelé [...]