Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 31. 11. 2021 celkem 141 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017, 58 žádostí v roce 2018, 18 žádostí v roce 2019, 15 žádostí v roce 2020 a 8 žádosti v roce 2021. Akreditace byla ke dni 31. 11. 2021 udělena 125 žadatelům.  Čtyřem akreditovaným osobám byla akreditace zrušena, z toho ve dvou případech na žádost akreditované osoby a ve dvou případech pro porušování povinností dle § 418f odst. 2 insolvenčního zákona.

V Seznamu akreditovaných osob (dostupném na http://sako.justice.cz) je ke dni 31. 11. 2021 zapsáno 121 akreditovaných osob.

Jedno akreditační řízení ke dni 31. 11. 2021 probíhá.

Celkem 15 řízení o žádosti o udělení akreditace již bylo pravomocně ukončeno jinak než udělením akreditace (v pěti případech byla žádost zamítnuta, ve  čtyřech případech byla žádost vzata zpět ze strany žadatele, ve dvou případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a ve čtyřech případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu).