Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 31. 3. 2021 celkem 135 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017, 58 žádostí v roce 2018, 18 žádostí v roce 2019, 15 žádostí v roce 2020 a 2 žádosti v roce 2021. Akreditace byla ke dni 31. 3. 2021 udělena 120 žadatelům, z nichž 119 je již zapsáno v seznamu akreditovaných osob. Zbývající 1 držitel akreditace bude do seznamu zapsán po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace. Jedno akreditační řízení ke dni 31. 3. 2021 probíhá.

Celkem 14 řízení o žádosti o udělení akreditace již bylo pravomocně ukončeno jinak než udělením akreditace (ve čtyřech případech byla žádost zamítnuta, ve  čtyřech případech byla žádost vzata zpět ze strany žadatele, ve dvou případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a ve čtyřech případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu).