Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 1. 7. 2022 celkem 144 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017, 58 žádostí v roce 2018, 18 žádostí v roce 2019, 15 žádostí v roce 2020, 8 žádosti v roce 2021 a 3 žádosti v roce 2022. Akreditace byla ke dni 1. 7. 2022 udělena 129 žadatelům.  Devíti akreditovaným osobám byla akreditace zrušena, z toho v sedmi případech na žádost akreditované osoby a ve dvou případech pro porušování povinností dle § 418f odst. 2 insolvenčního zákona.

V Seznamu akreditovaných osob (dostupném na http://sako.justice.cz) je ke dni 1. 7. 2022 zapsáno 120 akreditovaných osob.

Celkem 15 řízení o žádosti o udělení akreditace již bylo pravomocně ukončeno jinak než udělením akreditace (v pěti případech byla žádost zamítnuta, ve  čtyřech případech byla žádost vzata zpět ze strany žadatele, ve dvou případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a ve čtyřech případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu).