Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 1. 4. 2019 celkem 104 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017, 58 žádostí v roce 2018 a 4 žádosti v roce 2019. Akreditace byla ke dni 1. 4. 2019 udělena 92 žadatelům, z nichž 90 již zapsáno v seznamu akreditovaných osob. Zbývající 2 držitelé akreditace budou do seznamu zapsáni po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace. Celkem 10 řízení o žádosti o udělení akreditace již bylo pravomocně ukončeno jinak než udělením akreditace. 2 akreditační řízení ke dni 1. 4. 2019 probíhají.