Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 1. 3. 2024 celkem 158 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017, 58 žádostí v roce 2018, 18 žádostí v roce 2019, 15 žádostí v roce 2020, 8 žádosti v roce 2021, 10 žádosti v roce 2022, 5 žádosti v roce 2023 a 2 žádosti v roce 2024. Akreditace byla ke dni 1. 3. 2024 udělena 142 žadatelům (z toho jednomu dosud nepravomocně).

Jedno akreditační řízení ke dni 1. 3. 2024 probíhá.

Dvanácti akreditovaným osobám byla akreditace zrušena, z toho v deseti případech na žádost akreditované osoby a ve dvou případech pro porušování povinností dle § 418f odst. 2 insolvenčního zákona. Pět akreditovaných osob nepožádalo o prodloužení platnosti akreditace dle § 418e odst. 3 insolvenčního zákona. Jedna akreditace zanikla v důsledku zániku právnické osoby žadatele/akreditované osoby.

V Seznamu akreditovaných osob (dostupném na http://sako.justice.cz) je ke dni 1. 3. 2024 zapsáno 123 akreditovaných osob.

Celkem 15 řízení o žádosti o udělení akreditace již bylo pravomocně ukončeno jinak než udělením akreditace (v pěti případech byla žádost zamítnuta, ve  čtyřech případech byla žádost vzata zpět ze strany žadatele, ve dvou případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a ve čtyřech případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.