Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 25. 1. 2018 celkem 44 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017 a 2 žádosti v roce 2018. Akreditace byla ke dni 25. 1. 2018 udělena 34 žadatelům, z nichž 31 je již zapsáno v seznamu akreditovaných osob. Zbývající držitelé akreditace budou do seznamu zapsáni po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace. Ve dvou případech ministerstvo žádost zamítlo a dvě řízení byla pozastavena. Šest akreditačních řízení ke dni 25. 1. 2018 probíhá.