Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 1. 10. 2018 celkem 95 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017 a 53 žádostí v roce 2018. Akreditace byla ke dni 1. 10. 2018 udělena 84 žadatelům, z nichž 83 je již zapsáno v seznamu akreditovaných osob a 1 držitel akreditace bude do seznamu zapsán po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace. 3 akreditační řízení ke dni 1. 10. 2018 probíhají.