Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 1. 12. 2018 celkem 98 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017 a 56 žádostí v roce 2018. Akreditace byla ke dni 1. 12. 2018 udělena 87 žadatelům, kteří jsou zapsáni v seznamu akreditovaných osob. Celkem 10 řízení o žádosti o udělení akreditace bylo pravomocně ukončeno jinak než udělením akreditace. Jedno akreditační řízení ke dni 1. 12. 2018 probíhá.