Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 31. 6. 2021 celkem 137 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017, 58 žádostí v roce 2018, 18 žádostí v roce 2019, 15 žádostí v roce 2020 a 4 žádosti v roce 2021. Akreditace byla ke dni 31. 6. 2021 udělena 121 žadatelům.  Dvěma akreditovaným osobám byla akreditace zrušena, z toho v jednom případě na žádost akreditované osoby a v druhém případě pro porušování povinností dle § 418f odst. 2 insolvenčního zákona.

V Seznamu akreditovaných osob (dostupném na http://sako.justice.cz) je ke dni 31. 6. 2021 zapsáno 119 akreditovaných osob.

Dvě akreditační řízení ke dni 31. 6. 2021 probíhají.

Celkem 14 řízení o žádosti o udělení akreditace již bylo pravomocně ukončeno jinak než udělením akreditace (ve čtyřech případech byla žádost zamítnuta, ve  čtyřech případech byla žádost vzata zpět ze strany žadatele, ve dvou případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a ve čtyřech případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu).