Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 31. 5. 2023 celkem 153 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017, 58 žádostí v roce 2018, 18 žádostí v roce 2019, 15 žádostí v roce 2020, 8 žádosti v roce 2021, 10 žádosti v roce 2022 a 2 žádosti v roce 2023. Akreditace byla ke dni 31. 5. 2023 udělena 137 žadatelům.

Jedno akreditační řízení ke dni 31. 5. 2023 probíhá.

Deseti akreditovaným osobám byla akreditace zrušena, z toho v osmi případech na žádost akreditované osoby a ve dvou případech pro porušování povinností dle § 418f odst. 2 insolvenčního zákona. Čtyři akreditované osoby nepožádaly o prodloužení platnosti akreditace dle § 418e odst. 3 insolvenčního zákona.

V Seznamu akreditovaných osob (dostupném na http://sako.justice.cz) je ke dni 31. 5. 2023 zapsáno 123 akreditovaných osob.

Celkem 15 řízení o žádosti o udělení akreditace již bylo pravomocně ukončeno jinak než udělením akreditace (v pěti případech byla žádost zamítnuta, ve  čtyřech případech byla žádost vzata zpět ze strany žadatele, ve dvou případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a ve čtyřech případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu).