Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 2. 12. 2019 celkem 116 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017, 58 žádostí v roce 2018 a 16 žádosti v roce 2019. Akreditace byla ke dni 2. 12. 2019 udělena 104 žadatelům, z nichž 101 je již zapsáno v seznamu akreditovaných osob. Zbývající 3 držitelé akreditace budou do seznamu zapsáni po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace. Celkem 12 řízení o žádosti o udělení akreditace již bylo pravomocně ukončeno jinak než udělením akreditace (ve 4 případech byla žádost zamítnuta, ve 4 případech vzal žadatel svou žádost zpět, v 1 případě bylo řízení zataveno podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a ve 3 případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.