Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2020 celkem 129 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017, 58 žádostí v roce 2018, 18 žádostí v roce 2019 a 11 žádostí v roce 2020. Akreditace byla ke dni 30. 6. 2020 udělena 115 žadatelům, z nichž 114 je již zapsáno v seznamu akreditovaných osob. Zbývající 1 držitel akreditace bude do seznamu zapsán po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace. Celkem 13 řízení o žádosti o udělení akreditace již bylo pravomocně ukončeno jinak než udělením akreditace (ve čtyřech případech byla žádost zamítnuta, ve  čtyřech případech byla žádost vzata zpět ze strany žadatele, v  jednom případě bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a ve čtyřech případech bylo řízení zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu). V jednom případě bylo řízení (zatím nepravomocně) zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu.