Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na ukončení nouzového stavu

V návaznosti na ukončení nouzového stavu Ministerstvo spravedlnosti obdrželo řadu dotazů stran další platnosti informace ministerstva ze dne 13. 3. 2020, č. j. MSP-11/2020-OINS-ORIO/11, týkající se výkonu činnosti insolvenčních správců za vyhlášeného nouzového stavu. Ministerstvo proto přistoupilo k vydání informace ve vztahu k výkonu [...]

Změny splátkového kalendáře v nouzovém stavu

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v posledních dnech řadu dotazů a žádostí týkajících se snížení výše měsíční splátky či přerušení insolvenčního řízení, v němž je úpadek dlužníka řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře (eventuálně v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty). Ministerstvo spravedlnosti [...]

Zveřejnění aktualizovaných formulářů

K opakovaným dotazům ze strany sepisovatelů návrhů na povolení oddlužení Ministerstvo spravedlnosti informuje, že formuláře, u kterých byly v návaznosti na tzv. oddlužovací novelu provedeny změny (tedy i formulář návrhu na povolení oddlužení), byly v aktualizované verzi dne 1. 6. 2019 zveřejněny na stránce insolvenčního rejstříku. Ministerstvo [...]