Statistické údaje k rotačním systémům určování insolvenčních správců (tzv. kolečkům) – zvláštní kolečko

Aktualitou s názvem „Informace Ministerstva spravedlnosti k rotačnímu systému určování insolvenčních správců“, zveřejněnou na těchto webových stránkách dne 26. 2. 2022 (dále jen „aktualita ze dne 26. 2. 2022“), započal odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“), za účelem zvýšení [...]

Náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplaceny insolvenčním správcům i v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením

Garanční systém finančního trhu (GSFT) dne 30. 3. 2022 informoval na svých webových stránkách, že na základě stanoviska Ministerstva financí, v němž Ministerstvo financí odkázalo na právní závěry obsažené ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti, se náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. [...]

Informace k prodloužení akreditace k poskytování služeb v oblasti oddlužení

S ohledem na skutečnost, že prvním akreditovaným osobám bude v druhé polovině roku 2022 končit platnost udělených akreditací k poskytování služeb v oblasti oddlužení (udělována na 5 let), ministerstvo připomíná, že v případě zájmu o prodloužení akreditace si musí akreditované osoby o její prodloužení požádat. Úvodem [...]

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům!