K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2019

Vzhledem ke skutečnosti, že při plnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), mají i nadále insolvenční správci v praxi problém tuto povinnost splnit, což se, mimo jiné, projevuje i zvýšeným počtem dokladů o pojištění předložených Ministerstvu spravedlnosti (dále [...]

Úpadek společnosti JAREA, s.r.o.

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v posledních dnech řadu dotazů týkajících se přihlašování pohledávek za společností JAREA, s.r.o., se sídlem Slezská 169/10, Praha 2, 120 00 Vinohrady, IČO: 64651975, se kterou bylo dne 17. 6. 2019 u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 90 INS 9380/2019 zahájeno insolvenční řízení. V rámci prověřování [...]

Zveřejnění aktualizovaných formulářů

K opakovaným dotazům ze strany sepisovatelů návrhů na povolení oddlužení Ministerstvo spravedlnosti informuje, že formuláře, u kterých byly v návaznosti na tzv. oddlužovací novelu provedeny změny (tedy i formulář návrhu na povolení oddlužení), byly v aktualizované verzi dne 1. 6. 2019 zveřejněny na stránce insolvenčního rejstříku. Ministerstvo [...]