Informace pro zájemce o vykonání opakované zkoušky za účelem prodloužení zvláštního povolení v roce 2023

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) informuje insolvenční správce, kterým platnost zvláštního povolení ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), vyprší v průběhu roku 2023, a dosud nepodali žádost o vykonání zvláštní zkoušky (většině takových insolvenčních správců [...]

Náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplaceny insolvenčním správcům i v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením

Garanční systém finančního trhu (GSFT) dne 30. 3. 2022 informoval na svých webových stránkách, že na základě stanoviska Ministerstva financí, v němž Ministerstvo financí odkázalo na právní závěry obsažené ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti, se náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. [...]

Informace k prodloužení akreditace k poskytování služeb v oblasti oddlužení

S ohledem na skutečnost, že prvním akreditovaným osobám bude v druhé polovině roku 2022 končit platnost udělených akreditací k poskytování služeb v oblasti oddlužení (udělována na 5 let), ministerstvo připomíná, že v případě zájmu o prodloužení akreditace si musí akreditované osoby o její prodloužení požádat. Úvodem [...]

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům!