Informace stran prodloužení (obecného) povolení

Insolvenčním správcům, kterým vzniklo povolení před 1. 8. 2013, toto povolení zanikne ex lege dne 1. 8. 2018, nepožádají-li do tohoto data o jeho prodloužení podle § 6 odst. 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Vzor žádosti o prodloužení povolení podle § 6 odst. 5 zákona o insolvenčních správcích k dispozici není. Insolvenční [...]

Vláda schválila oddlužovací novelu

Dne 17. 1. 2018 schválila vláda novelu insolvenčního zákona, která má přinést výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. Cílem návrhu je řešení situace dlužníků, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti - na oddlužení tak po novele bude moci dosáhnout vyšší počet dlužníků, kteří budou své dluhy poctivě splácet. Proces oddlužení [...]

Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 1. 6. 2018 celkem 79 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017 a 37 žádostí v roce 2018. Akreditace byla ke dni 1. 6. 2018 udělena 60 žadatelům, z nichž 53 je již zapsáno v seznamu akreditovaných osob. Zbývajících 7 držitelů [...]