Konstantní stanovisko ministerstva ke sdíleným provozovnám

Společnost Insolvence 2008, a. s., dne 10. 4. 2018 reagovala na svých webových stránkách http://www.insolvencnizona.cz/aktuality/misto-kde-kvetou-insolvence/ na novinový článek publikovaný v Lidových novinách dne 9. 4. 2018 „Místo, kde kvetou insolvence“. Ministerstvo spravedlnosti, jakožto příslušný orgán dohledu nad činností insolvenčních správců [...]

Vláda schválila oddlužovací novelu

Dne 17. 1. 2018 schválila vláda novelu insolvenčního zákona, která má přinést výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. Cílem návrhu je řešení situace dlužníků, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti - na oddlužení tak po novele bude moci dosáhnout vyšší počet dlužníků, kteří budou své dluhy poctivě splácet. Proces oddlužení [...]

Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 1. 6. 2018 celkem 79 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017 a 37 žádostí v roce 2018. Akreditace byla ke dni 1. 6. 2018 udělena 60 žadatelům, z nichž 53 je již zapsáno v seznamu akreditovaných osob. Zbývajících 7 držitelů [...]