Návrh na vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce podává žadatel podle § 4 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), kde jsou taxativně vymezeny podmínky, které musí žadatel splňovat, aby mu bylo vydáno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce.

Je-li žadatel advokát, daňový poradce, nebo auditor, připojí k návrhu potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu vedeném příslušnou komorou; notář k žádosti připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem (viz § 4 odst. 3 ZIS).

Povolení fyzické osobě může vydat Ministerstvo spravedlnosti pouze v případě, že ke dni podání návrhu neuplynulo více než 6 měsíců ode dne vykonání zkoušky insolvenčního správce (viz § 6 odst. 4 ZIS).

Formuláře

Požadovaná verze Adobe Reader 10 a vyšší.

Návrh na vydání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce podává žadatel podle § 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), kde jsou taxativně vymezeny podmínky, které musí žadatel splňovat, aby mu bylo vydáno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce.

Povolení vykonávat činnost  insolvenčního správce veřejné obchodní společnosti je odvozeno od fyzické osoby, která má povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této veřejné obchodní společnosti, jejímž prostřednictvím bude včinnost insolvenčního správce vykonávat.

Žádá-li o vydání povolení veřejná obchodní společnost dosud nezapsaná v obchodním rejstříku, musí být k návrhu připojena společenská smlouva (viz § 5 odst. 3 ZIS).

Formuláře

Požadovaná verze Adobe Reader 10 a vyšší.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.