Termín Čas Místo konání Zkouška Výsledky Poznámka
15. 12. 2021 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
11. 11. 2021 9:00 Justiční akademie v Kroměříži Obecná - písemná
nejsou k dispozici
13. 10. 2021 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
09. 09. 2021 9:00 Justiční akademie v Kroměříži Obecná - písemná
nejsou k dispozici
09. 06. 2021 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
26. 05. 2021 9:00 Ministerstvo spravedlnosti (Vyšehradská 16) Zvláštní
nejsou k dispozici místnost č. 108 (přízemí)

Aktuality

04.03.2021

V návaznosti na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví a s ohledem na neustále se zhoršující epidemiologickou situaci, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče o vykonání zkoušky a účastníky zkoušky z řad veřejnosti, že v průběhu zkoušky bude potřeba důrazně dodržovat mimořádná protiepidemická opatření účinná v době jejího konání.

Mimořádnými protiepidemickými opatřeními se rozumí zejména pohyb a pobyt v budově Justičního areálu Na Míčankách s ochrannými prostředky dýchacích cest (tj. nos i ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 2. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, a to po celou dobu pohybu a pobytu v budově Justičního areálu.

Stran minimalizace rizika šíření onemocnění COVID-19 a ochrany zdraví dalších účastníků zkoušky insolvenčního správce si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje uchazeče o vykonání ústní části zkoušky a účastníky zkoušky z řad veřejnosti důrazně požádat, aby před účasti na zkoušce absolvovali test RT‑PCR na přítomnost viru SARSCoV-2, a to maximálně 72 hodin před započetím zkoušky, případně antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to maximálně 24 hodin před započetím zkoušky.

Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e‑mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 394.

01.03.2021

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 217, kterým vláda s účinností od 1. 3. 2021 povolila konání prezenčních profesních zkoušek, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče, že termín ústní části zkoušky insolvenčního správce se dne 10. 3. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčánkách uskuteční. Toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků z řad veřejnosti na 3 osoby, přičemž tato kapacita již byla naplněna.

Ministerstvo spravedlnosti si dále dovoluje informovat uchazeče, že vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví však současná situace bude obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření účinná v době jejího konání. O případných dalších opatřeních bude rozhodnuto podle dalšího vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v co největším předstihu informováni.

Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

15.02.2021

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021 č. 126, kterým vláda s účinností od 15. 2. 2021 povolila konání prezenčních profesních zkoušek, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče, že termín zvláštní zkoušky insolvenčního správce se dne 23. 2. 2021 v budově Ministerstva spravedlnosti uskuteční. Toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků z řad veřejnosti na 3 osoby, přičemž tato kapacita již byla naplněna.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zvláštní zkoušky bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření účinná v době jejího konání. O případných dalších opatřeních bude rozhodnuto podle dalšího vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v co největším předstihu informováni. Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

29.01.2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 4. 2. 2021 v budovách Justiční akademie v Kroměříži konat bude. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví však současná situace bude obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

Již při rozesílání pozvánek bylo počítáno se sníženou kapacitou zkušebních místností tak, aby byly zajištěny rozestupy mezi uchazeči. Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření platná v době konání zkoušky.

Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě jakýchkoli dotazů (týkajících se mimo jiné ubytování před konáním zkoušky) nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

30.12.2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat všechny žadatele o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce, že od 1. 1. 2021 jsou platné aktualizované tematické okruhy pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce. To znamená, že aktualizované tematické okruhy budou použity již na nejbližším následujícím termínu zvláštní zkoušky, který se bude konat dne 23. 2. 2021.

Cílem aktualizace tematických okruhů bylo zejména zpřesnění obsahu zvláštní zkoušky. Za účelem zpřesnění obsahu konkrétního tematického okruhu byly k jednotlivým okruhům doplněny podbody, které mají zkoušeným uchazečům poskytnout představu o důležitých aspektech zkoušené problematiky.

Aktualizované tematické okruhy pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce naleznete pod tímto odkazem a na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (https://insolvence.justice.cz/) pod záložkou „Insolvenční správce/Zkoušky insolvenčních správců/Zvláštní zkouška/Jak zkouška probíhá“.