Termín Čas Místo konání Zkouška Výsledky Poznámka
15. 12. 2021 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
11. 11. 2021 9:00 Justiční akademie v Kroměříži Obecná - písemná
nejsou k dispozici
13. 10. 2021 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
09. 09. 2021 9:00 Justiční akademie v Kroměříži Obecná - písemná
nejsou k dispozici
09. 06. 2021 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
06. 05. 2021 9:00 Justiční akademie v Kroměříži Obecná - písemná
nejsou k dispozici

Aktuality

30.12.2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat všechny žadatele o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce, že od 1. 1. 2021 jsou platné aktualizované tematické okruhy pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce. To znamená, že aktualizované tematické okruhy budou použity již na nejbližším následujícím termínu zvláštní zkoušky, který se bude konat dne 23. 2. 2021.

Cílem aktualizace tematických okruhů bylo zejména zpřesnění obsahu zvláštní zkoušky. Za účelem zpřesnění obsahu konkrétního tematického okruhu byly k jednotlivým okruhům doplněny podbody, které mají zkoušeným uchazečům poskytnout představu o důležitých aspektech zkoušené problematiky.

Aktualizované tematické okruhy pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce naleznete pod tímto odkazem a na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (https://insolvence.justice.cz/) pod záložkou „Insolvenční správce/Zkoušky insolvenčních správců/Zvláštní zkouška/Jak zkouška probíhá“.

23.11.2020

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1201, kterým vláda s účinností od 23. 11. 2020 povolila konání prezenčních profesních zkoušek, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče, že termín zvláštní zkoušky insolvenčního správce se dne 24. 11. 2020 v budově Ministerstva spravedlnosti se uskuteční. Toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků z řad veřejnosti na 3 osoby, přičemž tato kapacita již byla naplněna.

Dále si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje připomenout, že za zrušený termín ústní části obecné zkoušky plánovaný na 18. 11. 2020 byl vyhlášen náhradní termín této části na den 8. 12. 2020. Lze předpokládat, že omezení kapacity zkušebních místností v návaznosti na epidemiologickou situaci a mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví bude platit i pro tento termín ústní části zkoušky. Dovolujeme si proto zájemce o účast z řad veřejnosti upozornit na výjimečnou nutnost předchozí registrace na e-mailu oins@msp.justice.cz a vyčkání potvrzení této registrace ze strany Ministerstva spravedlnosti. Vzhledem k dynamickému vývoji situace je možné registrace potvrzovat bohužel až v těsném předstihu před termínem.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu všech termínů zkoušek bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření účinná v době konání zkoušek. O případných dalších opatřeních bude rozhodnuto podle dalšího vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v co největším předstihu informováni. Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

16.11.2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče a veřejnost, že vzhledem k mimořádným opatřením vlády reagujícím na současnou epidemiologickou situaci byl zrušen termín ústní části obecné zkoušky plánovaný na 18. 11. 2020 a vyhlášen náhradní termín této části na den 8. 12. 2020.

Současná epidemiologická opatření bohužel omezují kapacitu zkušební místnosti pro termín zkoušky dne 8. 12. 2020 pro veřejnost. Dovolujeme si proto zájemce o účast z řad veřejnosti upozornit na výjimečnou nutnost předchozí registrace na e-mailu oins@msp.justice.cz a vyčkání potvrzení této registrace ze strany Ministerstva spravedlnosti.

O případných dalších opatřeních bude rozhodnuto podle dalšího vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v co největším předstihu informováni. Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 496.

13.10.2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 14. 10. 2020 v budovách Justiční akademie v Kroměříži konat bude. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví však současná situace bude obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

Již při rozesílání pozvánek bylo počítáno se sníženou kapacitou zkušebních místností tak, aby byly zajištěny rozestupy mezi uchazeči, jak požaduje i aktuální krizové opatření vlády. Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky insolvenčního správce bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření platná v době konání zkoušky.

Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 496.

01.10.2020

V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situaci se Ministerstvo spravedlnosti snaží přizpůsobit zkušební prostory požadavkům aktuálně platných mimořádných opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví tak, aby byl průběh zkoušky pro zkoušené co nejkomfortnější. Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky insolvenčního správce bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření platná v době konání zkoušky.

Současná epidemiologická opatření bohužel omezují kapacitu zkušební místnosti pro termín zvláštní zkoušky dne 7. 10. 2020 pro veřejnost. Dovolujeme si proto zájemce o účast z řad veřejnosti upozornit na výjimečnou nutnost předchozí registrace na e-mailu oins@msp.justice.cz a vyčkání potvrzení této registrace ze strany Ministerstva spravedlnosti. Update: Kapacita zkušební místnosti pro veřejnost byla naplněna.

O případných dalších opatřeních bude rozhodnuto podle dalšího vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v co největším předstihu informováni. Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 496.