Termín Čas Místo konání Zkouška Výsledky Poznámka
15. 12. 2021 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
11. 11. 2021 9:00 Justiční akademie v Kroměříži Obecná - písemná
nejsou k dispozici
13. 10. 2021 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
29. 09. 2021 9:00 Ministerstvo spravedlnosti (Vyšehradská 16) Zvláštní
nejsou k dispozici Místnost č. 108 (přízemí). Bez nutnosti předchozí registrace.
09. 09. 2021 9:00 Justiční akademie v Kroměříži, Justiční areál Na Míčánkách Obecná - písemná
Výsledky
09. 06. 2021 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
Výsledky Nutnost předchozí registrace (vizte záložku "Aktuality").

Aktuality

22.09.2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 29. 9. 2021 informovat, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, které je účinné od 1. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 9. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-24/MIN/KAN, byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí splňovat jednu z následujících podmínek:

(1) absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 7 dní před konáním zkoušky, nebo

(2) absolvovat antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovníknejdéle 72 hodin před konáním zkoušky, nebo

(3) předložit certifikát o provedeném očkování, přičemž očkování bylo ukončeno (tj. byla aplikovaná druhá dávka v případě dvoudávkového schématu, resp. aplikovaná dávka u jednodávkového schématunejméně 14 dní před konáním zkouškynebo

(4) prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dnínebo

(5) podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování s negativním výsledkem v místě konání zkoušky.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v souladu s tímto mimořádným opatřením je Ministerstvo spravedlnosti povinno při vstupu uchazečů o vykonání zkoušky do zkušebních místností splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontrolovat a uchazeči jsou povinni splnění takovéto podmínky prokázat. V případě, že uchazeč splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek neprokáže, nebude mít Ministerstvo spravedlnosti jinou možnost, než aplikovat čl. I bod. 12 písm. c) tohoto mimořádného opatření, dle kterého se Ministerstvu spravedlnosti zakazuje, aby uchazeči, který neprokáže splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek, umožnilo vstup do zkušební místnosti.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 7. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 27. 8. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst) kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

02.09.2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 9. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, které je účinné od 1. 9. 2021 do odvolání, byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí splňovat jednu z následujících podmínek:

(1) absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 7 dní před konáním zkoušky, nebo

(2) absolvovat antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovníknejdéle 72 hodin před konáním zkoušky, nebo

(3) předložit certifikát o provedeném očkování, přičemž očkování bylo ukončeno (tj. byla aplikovaná druhá dávka v případě dvoudávkového schématu, resp. aplikovaná dávka u jednodávkového schématu) nejméně 14 dní před konáním zkouškynebo

(4) prokázat prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

(5) podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování s negativním výsledkem v místě konání zkoušky.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v souladu s tímto mimořádným opatřením je Ministerstvo spravedlnosti povinno při vstupu uchazečů o vykonání zkoušky do zkušebních místností splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontrolovat a uchazeči jsou povinni splnění takovéto podmínky prokázat. V případě, že uchazeč splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek neprokáže, nebude mít Ministerstvo spravedlnosti jinou možnost, než aplikovat čl. I bod. 12 písm. c) tohoto mimořádného opatření, dle kterého se Ministerstvu spravedlnosti zakazuje, aby uchazeči, který neprokáže splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek, umožnilo vstup do zkušební místnosti.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 7. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 27. 8. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst) kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

02.06.2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že ústní část zkoušky insolvenčního správce se dne 9. 6. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčankách konat bude

Ministerstvo si v této souvislosti dále dovoluje informovat, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZdr) ze dne 28. 5. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, které je platné od 31. 5. 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření, se omezuje počet účastníků prezenčních zkoušek tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 250 osob. Dovolujeme si proto zájemce o účast z řad veřejnosti upozornit na nutnost předchozí registrace na e-mailu oins@msp.justice.cz a vyčkání potvrzení této registrace ze strany Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti si dále dovoluje informovat, že všechny osoby účastnící se ústní části zkoušky jsou dle výše uvedeného mimořádného opatření povinny:

(1) absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 7 dní před konáním zkoušky, nebo

(2) absolvovat antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním zkoušky, nebo

(3) předložit certifikát MZdr o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž:

a) od aplikace první dávky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

b) od aplikace první dávky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c) od aplikace dávky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

(4) prokázat, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž u těchto osob již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZdr a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu ústní části zkoušky bude třeba dodržovat veškerá mimořádná protiepidemická opatření účinná v době jejího konání.

Chápeme, že současná situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 394.

20.05.2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že ústní část zkoušky insolvenčního správce se dne 9. 6. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčankách konat bude. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví může být současná situace akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti na termínu zkoušky, a to pouze v případě, že uchazečem tvrzené důvody neúčasti na zkoušce budou převážně způsobeny epidemiologickou situací.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín) a čestné prohlášení obsahující důvod neúčasti na zkoušce (vizte výše).

Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky bude třeba dodržovat mimořádná opatření platná v době konání zkoušky. V případě jakýchkoli dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 394.

19.05.2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat, že zvláštní zkouška insolvenčního správce se dne 26. 5. 2021 v budově Ministerstva spravedlnosti konat bude.

V návaznosti na usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 5. 2021, kterým vláda vydala předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví (MZdr) vydat mimořádné opatření platné od 24. 5. 2021, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat, že toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků prezenčních zkoušek tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 50 osob. Vzhledem ke kapacitě míst k sezení v místnosti, v níž se bude zvláštní zkouška konat, činí přípustný počet účastníků zvláštní zkoušky z řad veřejnosti 8 osob, přičemž tato kapacita již byla naplněna.

Ministerstvo spravedlnosti si dále dovoluje informovat, že všechny osoby účastnící se zvláštní zkoušky jsou dle výše uvedeného mimořádného opatření povinny:

(1) absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 7 dní před konáním zvláštní zkoušky, nebo

(2) absolvovat antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním zvláštní zkoušky, nebo

(3) předložit certifikát MZdr o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace první dávky (v případě jednodávkového schématu), resp. druhé dávky očkovací látky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, nebo

(4) prokázat, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž u těchto osob již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZdr a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zvláštní zkoušky bude třeba dodržovat veškerá mimořádná protiepidemická opatření účinná v době jejího konání.

Chápeme, že současná situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 394.