Termín Čas Místo konání Zkouška Výsledky Poznámka
24. 11. 2020 9:00 Ministerstvo spravedlnosti (Vyšehradská 16) Zvláštní
nejsou k dispozici místnost č. 108 (přízemí)
18. 11. 2020 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
14. 10. 2020 9:00 Justiční akademie v Kroměřízi Obecná - písemná
nejsou k dispozici
07. 10. 2020 9:00 Ministerstvo spravedlnosti (Vyšehradská 16) Zvláštní
Výsledky místnost č. 108 (přízemí)
13. 08. 2020 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
Výsledky místnost P.301 - přízemí
16. 07. 2020 10:00 Justiční akademie v Kroměřízi Obecná - písemná
Výsledky Z technických důvodů zkouška začíná až v 10:00 hod.

Aktuality

13.10.2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 14. 10. 2020 v budovách Justiční akademie v Kroměříži konat bude. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví však současná situace bude obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

Již při rozesílání pozvánek bylo počítáno se sníženou kapacitou zkušebních místností tak, aby byly zajištěny rozestupy mezi uchazeči, jak požaduje i aktuální krizové opatření vlády. Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky insolvenčního správce bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření platná v době konání zkoušky.

Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 496.

01.10.2020

V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situaci se Ministerstvo spravedlnosti snaží přizpůsobit zkušební prostory požadavkům aktuálně platných mimořádných opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví tak, aby byl průběh zkoušky pro zkoušené co nejkomfortnější. Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky insolvenčního správce bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření platná v době konání zkoušky.

Současná epidemiologická opatření bohužel omezují kapacitu zkušební místnosti pro termín zvláštní zkoušky dne 7. 10. 2020 pro veřejnost. Dovolujeme si proto zájemce o účast z řad veřejnosti upozornit na výjimečnou nutnost předchozí registrace na e-mailu oins@msp.justice.cz a vyčkání potvrzení této registrace ze strany Ministerstva spravedlnosti. Update: Kapacita zkušební místnosti pro veřejnost byla naplněna.

O případných dalších opatřeních bude rozhodnuto podle dalšího vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v co největším předstihu informováni. Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 496.

21.05.2020

V návaznosti na skončení nouzového stavu přistoupilo Ministerstvo spravedlnosti k vyhlášení nových termínů zkoušek insolvenčních správců pro rok 2020, které představují náhradu za zrušené termíny. V záložce Insolvenční správce/Zkoušky insolvenčních správců byl přidán termín písemné části obecné zkoušky na čtvrtek 16. 7. 2020 a navazující ústní části obecné zkoušky na čtvrtek 13. 8. 2020. Vzhledem k trvajícím hygienickým opatřením je červencový termín písemné části zkoušky určen pouze pro uchazeče, kteří dosud nebyli pozváni na žádný termín. Pozvánky na tento termín budou odeslány v nejbližších dnech. Dále si dovolujeme informovat o vyhlášení dalšího termínu zvláštní zkoušky insolvenčního správce, a to na středu 7. 10. 2020.

23.03.2020

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a  v rámci zamezení šíření infekce napříč regiony bylo rozhodnuto o zrušení jarních termínů zkoušek insolvenčních správců, tedy termínu písemné části 6. 5. 2020 a termínu ústní části 10. 6. 2020. O dalších opatřeních (zejm. případném vyhlášení nových termínů na rok 2020) bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v dostatečném předstihu informováni.

13.12.2019

SOUSTŘEDĚNÍ PRO UCHAZEČE O ZKOUŠKU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE: Ministerstvo spravedlnosti se za účelem zvýšení odborné připravenosti uchazečů o složení zkoušky rozhodlo uspořádat ve spolupráci s Justiční akademií soustředění pro uchazeče o vykonání zkoušky insolvenčního správce. Toto soustředění se bude konat ve dnech 7. a 8. 1. 2020 v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze. Bližší informace a program naleznete zde.