Termín Čas Místo konání Zkouška Výsledky Poznámka
18. 11. 2020 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
14. 10. 2020 9:00 Justiční akademie v Kroměřízi Obecná - písemná
nejsou k dispozici
07. 10. 2020 9:00 Ministerstvo spravedlnosti (Vyšehradská 16) Zvláštní
nejsou k dispozici místnost č. 108 (přízemí)
13. 08. 2020 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
Výsledky místnost P.301 - přízemí
16. 07. 2020 10:00 Justiční akademie v Kroměřízi Obecná - písemná
Výsledky Z technických důvodů zkouška začíná až v 10:00 hod.
10. 06. 2020 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
Zkouška byla zrušena

Aktuality

21.05.2020

V návaznosti na skončení nouzového stavu přistoupilo Ministerstvo spravedlnosti k vyhlášení nových termínů zkoušek insolvenčních správců pro rok 2020, které představují náhradu za zrušené termíny. V záložce Insolvenční správce/Zkoušky insolvenčních správců byl přidán termín písemné části obecné zkoušky na čtvrtek 16. 7. 2020 a navazující ústní části obecné zkoušky na čtvrtek 13. 8. 2020. Vzhledem k trvajícím hygienickým opatřením je červencový termín písemné části zkoušky určen pouze pro uchazeče, kteří dosud nebyli pozváni na žádný termín. Pozvánky na tento termín budou odeslány v nejbližších dnech. Dále si dovolujeme informovat o vyhlášení dalšího termínu zvláštní zkoušky insolvenčního správce, a to na středu 7. 10. 2020.

23.03.2020

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a  v rámci zamezení šíření infekce napříč regiony bylo rozhodnuto o zrušení jarních termínů zkoušek insolvenčních správců, tedy termínu písemné části 6. 5. 2020 a termínu ústní části 10. 6. 2020. O dalších opatřeních (zejm. případném vyhlášení nových termínů na rok 2020) bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v dostatečném předstihu informováni.

13.12.2019

SOUSTŘEDĚNÍ PRO UCHAZEČE O ZKOUŠKU INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE: Ministerstvo spravedlnosti se za účelem zvýšení odborné připravenosti uchazečů o složení zkoušky rozhodlo uspořádat ve spolupráci s Justiční akademií soustředění pro uchazeče o vykonání zkoušky insolvenčního správce. Toto soustředění se bude konat ve dnech 7. a 8. 1. 2020 v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze. Bližší informace a program naleznete zde.

21.01.2019

UPOZORNĚNÍ! Test u písemné části zkoušky insolvenčních správců se nově skládá z aktualizovaných a revidovaných otázek.

18.07.2018

POZOR ZMĚNA! Zvláštní zkouška insolvenčních správců  se bude dne 25. 7. 2018 konat v Justičním areálu Na Mičánkách v místnosti P.301 situované v přízemí budovy. Důvodem je, že budova Ministerstva spravedlnosti (Vyšehradská 16, Praha 2) bude z technických důvodů ke konání zkoušky dočasně nezpůsobilá.