Po absolvování zvláštní zkoušky

Uspěl

Uchazeči, který při zvláštní zkoušce uspěl, zašle ministerstvo do 3 týdnů osvědčení, který je dokladem o úspěšném vykonání zkoušky. Osvědčení obsahuje údaje o jménu, případně jménech, příjmení uchazeče, datu jeho narození, adrese jeho trvalého pobytu, a nemá-li ho, o adrese jeho bydliště, druhu vykonané zkoušky, datu jejího vykonání, datu vydání osvědčení a podpis ministra spravedlnosti.

Následně úspěšný uchazeč může podat návrh na vydání zvláštního povolení, a to buď jako fyzická osoba, nebo v rámci veřejné obchodní společnosti.

Neuspěl

Uchazeč, který při zkoušce neuspěl, může do 30 dnů ode dne jejího konání písemně požádat Ministerstvo spravedlnosti, aby mu umožnilo její opakování. Bližší informace k žádosti o opakování zkoušky naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.