Aktuality

04.01.2022

K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje upozornit insolvenční správce na povinnost předložit ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku (§ 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích). Pro plnění [...]

Celý článek
07.12.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 15. 12. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 15. 12. 2021 informovat uchazeče, že usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí splňovat jednu z následujících [...]

Celý článek
29.11.2021

Organizační opatření ve věci důvodů omluvy z ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 15. 12. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 a vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví bude současná situace obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod [...]

Celý článek
01.11.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 11. 11. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 11. 11. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, které je účinné od 30. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 10. 2021, č. j. MZDR [...]

Celý článek
06.10.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 13. 10. 2021

V návaznosti na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví a s ohledem na neustále se zhoršující epidemiologickou situaci, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje uchazeče o vykonání zkoušky insolvenčního správce konající se dne 13. 10. 2021 a účastníky této zkoušky z řad veřejnosti důrazně požádat, aby v průběhu zkoušky [...]

Celý článek
22.09.2021

Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 29. 9. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 29. 9. 2021 informovat, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, které je účinné od 1. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 9. 2021, č. j. MZDR [...]

Celý článek
02.09.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 9. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 9. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, které je účinné od 1. 9. 2021 do odvolání, byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby [...]

Celý článek
16.07.2021

Dohledový benchmark ke konání osobního jednání s dlužníkem prostřednictvím videokonference

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo na svých webových stránkách (https://insolvence.justice.cz/) pod záložkou „Insolvenční správce/Insolvenční správce/Dokumenty“, tzv. dohledový benchmark týkající se výkonu činnosti a funkce insolvenčního správce. Jedná se o metodický materiál z nově koncipované řady dohledových sdělení, která budou vyjadřovat přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám [...]

Celý článek
02.06.2021

Aktualizované organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 6. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že ústní část zkoušky insolvenčního správce se dne 9. 6. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčankách konat bude.  Ministerstvo si v této souvislosti dále dovoluje informovat, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZdr) ze dne 28. 5. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, které je platné od 31. 5. 2021 [...]

Celý článek
20.05.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 6. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že ústní část zkoušky insolvenčního správce se dne 9. 6. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčankách konat bude. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví může být současná situace akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti na termínu zkoušky, a [...]

Celý článek
20.05.2021

Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 26. 5. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat, že zvláštní zkouška insolvenčního správce se dne 26. 5. 2021 v budově Ministerstva spravedlnosti konat bude. V návaznosti na usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 5. 2021, kterým vláda vydala předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví (MZdr) vydat mimořádné opatření platné od 24. 5. 2021, kterým se stanovuje omezení maloobchodního [...]

Celý článek
28.04.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 6. 5. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 6. 5. 2021 v budovách Justiční akademie v Kroměříži a Justičního areálu Na Míčankách konat bude. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví může být současná situace akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti [...]

Celý článek
16.03.2021

Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčního správce s ohledem na omezení volného pohybu

S ohledem na přijetí krizového opatření ze dne 26. 2. 2021 č. 216, ve znění později přijatých krizových opatření, jímž byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky, tak že se zakazuje všem osobám opustit území okresu (hl. m. Prahy), v němž mají trvalý pobyt (bydliště), a vstup, pohyb a pobyt na území okresu (hl. m. Prahy), v němž tyto trvalý pobyt (bydliště) nemají (dále jen „krizové [...]

Celý článek
15.03.2021

Informace Ministerstva spravedlnosti k výkonu dohledu nad insolvenčními správci

Ministerstvo spravedlnosti při své úřední činnosti v poslední době zaznamenalo více případů, kdy insolvenční správce porušuje povinnost při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí (§ 36 odst. 1 insolvenčního zákona), a to konkrétně tak, že nevede vlastní majetek odděleně od cizího majetku, zejména majetku dlužníka, a nespravuje odděleně majetek v různých insolvenčních řízení [...]

Celý článek
05.03.2021

Informace Ministerstva spravedlnosti jako dohledového orgánu ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na prodloužení nouzového stavu

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje, že: I. Vzhledem k poslednímu vývoji epidemie koronaviru neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy ode dne 15. 2. 2021 po dobu dalšího trvání nouzového stavu [...]

Celý článek
04.03.2021

Aktualizované organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 10. 3. 2021

V návaznosti na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví a s ohledem na neustále se zhoršující epidemiologickou situaci, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče o vykonání zkoušky a účastníky zkoušky z řad veřejnosti, že v průběhu zkoušky bude potřeba důrazně dodržovat mimořádná protiepidemická opatření účinná v době jejího konání. Mimořádnými [...]

Celý článek
01.03.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 10. 3. 2021

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 217, kterým vláda s účinností od 1. 3. 2021 povolila konání prezenčních profesních zkoušek, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče, že termín ústní části zkoušky insolvenčního správce se dne 10. 3. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčánkách uskuteční. Toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků z řad veřejnosti [...]

Celý článek
15.02.2021

Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce konající se dne 23. 2. 2021

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021 č. 126, kterým vláda s účinností od 15. 2. 2021 povolila konání prezenčních profesních zkoušek, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče, že termín zvláštní zkoušky insolvenčního správce se dne 23. 2. 2021 v budově Ministerstva spravedlnosti uskuteční. Toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků z řad veřejnosti na 3 osoby, přičemž [...]

Celý článek
01.02.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 4. 2. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 4. 2. 2021 v budovách Justiční akademie v Kroměříži konat bude. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví však současná situace bude obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti. Dovolujeme [...]

Celý článek
08.01.2021

K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje upozornit insolvenční správce na povinnost předložit ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku (§ 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích). Pro plnění informační [...]

Celý článek
06.01.2021

Upozornění pro podatele využívající PDF formuláře

Dne 1. 1. 2021 byly zveřejněny nové verze vybraných insolvenčních formulářů, které zahrnují jak obsahové změny, tak změny datové struktury formuláře (XSD). Nové formuláře budou nahrazovat uvedené formuláře: Zpráva pro oddlužení a o přezkumu (v 1.1.10) nahrazující Zpráva pro oddlužení (3-a), Zpráva o přezkumu (2-b), Záznam o jednání s dlužníkem (2-b) Seznam přihlášených pohledávek (v [...]

Celý článek
30.12.2020

Aktualizované tematické okruhy pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat všechny žadatele o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce, že od 1. 1. 2021 jsou platné aktualizované tematické okruhy pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce. To znamená, že aktualizované tematické okruhy budou použity již na nejbližším následujícím termínu zvláštní zkoušky, který se bude konat dne 23. 2. 2021. Cílem aktualizace tematických [...]

Celý článek
23.11.2020

Aktualizované organizační opatření ve věci zkoušek insolvenčních správců (zejm. termínu zvláštní zkoušky 24. 11. 2020)

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1201, kterým vláda s účinností od 23. 11. 2020 povolila konání prezenčních profesních zkoušek, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče, že termín zvláštní zkoušky insolvenčního správce se dne 24. 11. 2020 v budově Ministerstva spravedlnosti se uskuteční. Toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků z řad [...]

Celý článek
17.11.2020

Zrušení termínu ústní části obecné zkoušky insolvenčního správce dne 18. 11. 2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče a veřejnost, že vzhledem k mimořádným opatřením vlády reagujícím na současnou epidemiologickou situaci byl zrušen termín ústní části obecné zkoušky plánovaný na 18. 11. 2020 a vyhlášen náhradní termín této části na den 8. 12. 2020. Současná epidemiologická opatření bohužel omezují kapacitu zkušební místnosti pro termín zkoušky [...]

Celý článek
01.11.2020

Informace Ministerstva spravedlnosti jako dohledového orgánu ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na prodloužení nouzového stavu

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje, že: I. Vzhledem k poslednímu vývoji epidemie koronaviru neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy ode dne 30. 10. 2020 po dobu dalšího trvání nouzového stavu insolvenční správce [...]

Celý článek
13.10.2020

Aktualizované organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 14. 10. 2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 14. 10. 2020 v budovách Justiční akademie v Kroměříži konat bude. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví však současná situace bude obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti. Dovolujeme [...]

Celý článek
05.10.2020

Organizační opatření ve věci zkoušek insolvenčních správců

V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situaci se Ministerstvo spravedlnosti snaží přizpůsobit zkušební prostory požadavkům aktuálně platných mimořádných opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví tak, aby byl průběh zkoušky pro zkoušené co nejkomfortnější. Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky insolvenčního správce bude [...]

Celý článek
15.07.2020

Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na ukončení nouzového stavu

V návaznosti na ukončení nouzového stavu Ministerstvo spravedlnosti obdrželo řadu dotazů stran další platnosti informace ministerstva ze dne 13. 3. 2020, č. j. MSP-11/2020-OINS-ORIO/11, týkající se výkonu činnosti insolvenčních správců za vyhlášeného nouzového stavu. Ministerstvo proto přistoupilo k vydání informace ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na ukončení nouzového [...]

Celý článek
28.05.2020

Zveřejněno nové stanovisko 1/2020

Dne 27. 5. 2020 vydalo Ministerstvo spravedlnosti stanovisko k přípustnosti výkonu funkce insolvenčního správce v insolvenčním řízení prostřednictvím vícero ohlášených společníků zároveň a ke změně osoby oznámeného ohlášeného společníka v průběhu insolvenčního řízení. Závěrem Ministerstva spravedlnosti je, že veřejná obchodní společnost může funkci insolvenčního správce v konkrétním [...]

Celý článek
21.05.2020

Nové termíny zkoušek insolvenčních správců

V návaznosti na skončení nouzového stavu přistoupilo Ministerstvo spravedlnosti k vyhlášení nových termínů zkoušek insolvenčních správců pro rok 2020, které představují náhradu za zrušené termíny. V záložce „Insolvenční správce/Zkoušky insolvenčních správců“ byl přidán termín písemné části obecné zkoušky na čtvrtek 16. 7. 2020 a navazující ústní části obecné zkoušky na čtvrtek [...]

Celý článek
23.03.2020

Organizační opatření ve věci zkoušek insolvenčních správců

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a  v rámci zamezení šíření infekce napříč regiony bylo rozhodnuto o zrušení jarních termínů zkoušek insolvenčních správců, tedy termínu písemné části 6. 5. 2020 a termínu ústní části 10. 6. 2020. O dalších opatřeních (zejm. případném vyhlášení nových termínů na rok 2020) bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické [...]

Celý článek
19.03.2020

Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na vyhlášený nouzový stav

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje, že: V rámci zamezení šíření infekce napříč regiony neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2 zákona o insolvenčních správcích v případě, kdy po dobu vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 insolvenční správce nezajišťuje svou činnost [...]

Celý článek
19.12.2019

K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2019

Vzhledem ke skutečnosti, že při plnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), mají i nadále insolvenční správci v praxi problém tuto povinnost splnit, což se, mimo jiné, projevuje i zvýšeným počtem dokladů o pojištění předložených Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) mimo období vymezené předmětným ustanovením, [...]

Celý článek
20.09.2019

Řádné fungování rotačního systému (kolečka)

Na Ministerstvo spravedlnosti se opakovaně obrací insolvenční správci s žádostí o prověření rotačního systému (tzv. kolečka), prostřednictvím něhož jsou jim přidělována insolvenční řízení, neboť mají za to, že jsou přeskakovaní či opomíjení, důsledkem čehož mají méně insolvenční řízení, než jim náleží. Na základě těchto žádostí Ministerstvo spravedlnosti opětovně přistoupilo k prověření [...]

Celý článek
02.07.2020

Pomocné materiály k nařízení vlády o chráněném obydlí pro rok 2019

Vláda České republiky na své schůzi dne 22. července 2019 schválila nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, vyhlášené pod č. 189/2019 Sb. Toto nařízení vlády je prováděcím právním předpisem především k § 398 odst. 6 insolvenčního zákona. Ministerstvo spravedlnosti pro potřeby subjektů insolvenčního řízení nyní jako pomocné materiály [...]

Celý článek
02.08.2019

Nařízení vlády o chráněném obydlí

Dne 31. 7. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno očekávané nařízení vlády ze dne 22. 7. 2019 o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení (tzv. nařízení o chráněném obydlí), které nabylo účinnosti dne 1. 8. 2019. Toto nařízení představuje prováděcí předpis předvídaný v § 398 odst. 6 insolvenčního zákona. Text nařízení (příslušnou částku Sbírky zákonů), [...]

Celý článek
03.06.2019

Výzva k zaslání fotografie pro průkaz insolvenčního správce

Na základě novely zákona o insolvenčních správcích účinné od 1. 6. 2019 bude Ministerstvo spravedlnosti všem insolvenčním správcům vydávat identifikační průkaz insolvenčního správce. Všem insolvenčním správcům byla proto v minulých dnech do datových schránek expedována výzva k zaslání potřebné fotografie v elektronické podobě. Fotografii zasílejte prosím do datové schránky Ministerstva spravedlnosti [...]

Celý článek
25.06.2019

Poznatky z dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti

Vzhledem k četným dotazům ze strany insolvenčních správců si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje zveřejnit vybrané statistické údaje z oblasti dohledu. 1. Nejčastěji porušované povinnosti stanovené insolvenčním zákonem Postupovat svědomitě a s odbornou péčí [§ 36 odst. 1 InsZ] – insolvenční správci nemají náležité znalosti o všech povinnostech, které jim ukládá insolvenční zákon, a neseznamují [...]

Celý článek
16.05.2019

Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Dne 16. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována očekávaná vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce, která nabyde účinnosti dne 1. 6. 2019. Touto vyhláškou byla zrušena vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně (v úplném znění). V [...]

Celý článek
16.05.2019

Realizace předávání elektronických spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Svobodném

Ministerstvo spravedlnosti převzalo dne 17. 4. 2019 listinnou podobu insolvenčních spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Františku Svobodném, které byly postoupeny příslušným insolvenčním soudům (Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Plzni, Městský soud v Praze, Krajský soud v Praze a Krajský soud v Hradci Králové), z jejichž strany budou tyto v rámci jednotlivých insolvenčních řízení [...]

Celý článek
25.10.2018

Výzva k používání nejaktuálnějších verzí elektronických formulářů

V návaznosti na podněty obdržené od insolvenčních správců a insolvenčních soudů ve věci ztráty dat z elektronických formulářů Ministerstvo spravedlnosti dotčené subjekty informuje, že podání činěná insolvenčními správci na elektronických formulářích je nutno soudu zasílat vždy na jejich aktuálně zveřejněné verzi, přičemž k vyplnění a podání na soud je možno využívat pouze originální [...]

Celý článek
02.08.2018

Nová funkce portálu (notifikace o novinkách)

V rámci portálu insolvence.justice.cz byla zprovozněna možnost zaregistrovat se k odběru novinek na něm zveřejňovaných. K odběru novinek je možné se přihlásit prostřednictvím ikony ve tvaru zvonečku situované  v pravém horním rohu. Po odsouhlasení Zásad ochrany osobních údajů dojde k zaregistrování zadané e-mailové adresy a k zasílání všech novinek zveřejněných na portálu. Registraci k odběru [...]

Celý článek
18.07.2018

Informace stran prodloužení (obecného) povolení

Insolvenčním správcům, kterým vzniklo povolení před 1. 8. 2013, toto povolení zanikne ex lege dne 1. 8. 2018, nepožádají-li do tohoto data o jeho prodloužení podle § 6 odst. 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Vzor žádosti o prodloužení povolení podle § 6 odst. 5 zákona o insolvenčních správcích k dispozici není. Insolvenční správce za tímto účelem pošle žádost, ve které je uvedeno, [...]

Celý článek
25.05.2018

Konstantní stanovisko ministerstva ke sdíleným provozovnám

Společnost Insolvence 2008, a. s., dne 10. 4. 2018 reagovala na svých webových stránkách http://www.insolvencnizona.cz/aktuality/misto-kde-kvetou-insolvence/ na novinový článek publikovaný v Lidových novinách dne 9. 4. 2018 „Místo, kde kvetou insolvence“. Ministerstvo spravedlnosti, jakožto příslušný orgán dohledu nad činností insolvenčních správců včetně jejich provozoven, si dovoluje upozornit, že vyjádření [...]

Celý článek
25.05.2018

Realizace předávání elektronických spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Divišovi

Ministerstvo spravedlnosti převzalo dne 19. 3. 2018 listinnou podobu insolvenčních spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Antonínu Divišovi, které byly dne 23. 3. 2018 postoupeny příslušnému insolvenčnímu soudu (Krajský soud v Plzni), z jehož strany budou tyto v rámci jednotlivých insolvenčních řízení předány nově ustanoveným insolvenčním správcům (se žádostí o vydání konkrétního spisu je [...]

Celý článek
06.03.2018

Vyhláška v legislativním procesu

Dne 19. 2. 2018 byla do elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP, dostupná z https://apps.odok.cz/veklep)vložen návrh vyhlášky o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce a výkonu činnosti na provozovně. Termín pro uplatnění připomínek končí dne 12. 3. 2018. Návrh přebírá osvědčené požadavky a standardy vztahující se k materiálnímu a personálnímu [...]

Celý článek
02.03.2018

Vyloučení volby kompenzačního opatření

Dne 1. 3. 2018 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 24/2018 Sb., o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce (dále jen „nařízení“). Nařízení určuje, že v případě insolvenčních správců se vylučuje možnost volby kompenzačního opatření podle § 10 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních [...]

Celý článek
16.02.2018

Zveřejněno nové Sdělení 2/2018

Ministerstvo spravedlnosti dne 12. 2. 2018 zveřejnilo nové Sdělení 2/2018 k plnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona o insolvenčních správcích, které doplňuje Sdělení 1/2018 týkající se plnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona o insolvenčních správcích pro případ, kdy insolvenční správce má, resp. po určitou část roku měl, pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního [...]

Celý článek
26.01.2018

Nový web Ministerstva spravedlnosti

Vítejte na stránkách věnovaných insolvencím. Ministerstvo spravedlnosti je bude využívat jako primární informační kanál směrem k insolvenčním správcům, ale nejen k nim. Všechny podstatné a aktuální informace zde od nynějška naleznou i dlužníci, akreditované osoby, zájemci o vykonání zkoušky, zájemci o vydání povolení insolvenčního správce či získání akreditace anebo hostující insolvenční správci. Insolvenční [...]

Celý článek