Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 5. 5. 2022 a sdělení ve věci omluvy ze zkoušky

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 5. 5. 2022 informovat uchazeče, že vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace byla všechna mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví omezující účast na zkouškách zrušena, a to včetně mimořádného opatření upravujícího povinnost mít po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že s ohledem na výše uvedené, a tedy vzhledem k zásadnímu zlepšení současné epidemické situace, nebude již současná epidemická situace nadále obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti uchazeče u zkoušky.

Zároveň si dovolujeme připomenout, že případnou omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.