Opatření ve věci tištěných verzí právních předpisů používaných u písemné části zkoušky insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti informuje uchazeče, že v průběhu písemné části zkoušky insolvenčního správce jim není umožněno používat svépomocně tištěná znění právních předpisů. Uchazeči mohou i nadále používat právní informační systémy ASPI a Codexis, a taktéž tištěné verze znění právních předpisů vydané nakladatelstvími (srov. § 9 odst. 4 vyhlášky o zkouškách).

Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo k implementaci uvedeného opatření s cílem zamezit porušování povinnosti pracovat samostatně (pouze s povolenými pomůckami) modifikací tištěných znění právních předpisů samotnými uchazeči. Důvodem tohoto postupu jsou zjištění ministerstva při kontrole tištěných právních přepisů, že uchazeči modifikovali vlastní text právního předpisu a doplňovali do něj části nepovolených pomůcek, resp. podkladů (komentáře, soudní rozhodnutí apod.).

Uvedené opatření má za cíl rovněž zajistit hladký a efektivní průběh kontroly tištěných znění právních předpisůzaměstnanci ministerstva spravedlnosti, když svépomocně tištěná znění neumožňují během (zběžné) kontroly rozeznat, zda byl jejich obsah uchazečem modifikován, či nikoliv, a to zejména pokud by chtěl uchazeč použít svépomocně tištěná znění v nikoliv zanedbatelném rozsahu.

Ministerstvo spravedlnosti proto upozorňuje uchazeče, že počínaje termínem písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 20. října 2022 budou uchazeči v průběhu zkoušky moct jako pomůcky používat (kromě kalkulátoru) pouze právní informační systémy ASPI a Codexis (které jim byly k dispozici i doposud) a tištěná znění právních předpisů vydaná nakladatelstvími (srov. § 9 odst. 4 vyhlášky o zkouškách).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.