Hlasování zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců

U zvláštních zkoušek insolvenčních správců hlasují všichni členové zkušební komise o celém průběhu zkoušky, zdůraznil Nejvyšší správní soud.

Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí vyjádřil k oprávnění členů zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců hodnotit celý průběh zvláštní zkoušky, jakož i hlasovat ve vztahu ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce jako celku.

Stěžovatel v kasační stížnosti zejména namítal, že každý člen zvláštní zkušební komise hlasuje zvlášť, a to pouze ve vztahu k jím zkoušené problematice (tedy v rámci jednoho ze tří odborných bloků zvláštní zkoušky). Předpokladem hlasování zkušebního komisaře pak bylo podle stěžovatele patřičné vysokoškolské vzdělání vztahující se k vymezené zkušební oblasti.

K těmto námitkám Nejvyšší správní soud konstatoval, že všichni zkoušející jsou oprávněni uchazeče zkoušet v rozsahu stanoveném § 3 odst. 4 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců (vyhláška o zkouškách), tedy pro celý obsah zkoušky. Jednotliví členové zkušební komise pak hodnotí celý průběh zvláštní zkoušky, přičemž hlasování probíhá o zkoušce jako celku, nikoli podle třech odborných bloků uvedených v protokolu o průběhu zvláštní zkoušky.

Nejvyšší správní soud se tak v dotčeném případě přiklonil k právní argumentaci Ministerstva spravedlnosti, podle které zvláštní zkušební komise jako kolektivní orgán rozhoduje o zkoušce jako celku nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Hlasování podle zkoušených oblastí tedy není podle současné právní úpravy možné. Závěry Nejvyššího správního soudu ohledně způsobu hlasování zvláštní zkušební komise jsou pak plně aplikovatelné i na ústní část obecné zkoušky insolvenčních správců.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.