Informace pro zájemce o vykonání opakované zkoušky za účelem prodloužení zvláštního povolení v roce 2023

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) informuje insolvenční správce, kterým platnost zvláštního povolení ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), vyprší v průběhu roku 2023, a dosud nepodali žádost o vykonání zvláštní zkoušky (většině takových insolvenčních správců vyprší platnost zvláštního povolení do konce července 2023; poslednímu z nich pak ke dni 6. 8. 2023), že počet aktuálně vypsaných termínů zvláštní zkoušky insolvenčního správce do poloviny roku 2023, resp. do 6. 8. 2023, je konečný. Do tohoto data tedy žádné další termíny zvláštní zkoušky vypsány nebudou. Stávající termíny, tj. 21. 3. 2023, 28. 3. 2023, 12. 4. 2023 a 7. 6. 2023 (k tomu viz blíže https://insolvence.justice.cz/zkousky-insolvencnich-spravcu/) pak ministerstvo stanovilo v souladu s dikcí § 26 odst. 1 ZIS, tedy tak, aby každému z uchazečů umožnilo vykonat zvláštní zkoušku do 6 měsíců od doručení písemné žádosti.

V kontextu výše uvedeného ministerstvo apeluje na zájemce o vykonání opakované zkoušky za účelem prodloužení zvláštního povolení v roce 2023, aby s podáním žádosti o vykonání této zkoušky neotáleli, když v opačném případě jim, s ohledem na kapacitní možnosti shora uvedených termínů (na každý termín lze pozvat maximálně 4 uchazeče), již nemusí být umožněno zvláštní zkoušku v době platnosti jejich zvláštního povolení (tj. v případě většiny insolvenčních správců do konce července 2023, resp. do 6. 8. 2023 v případě posledního z nich) vykonat.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.