Informace Ministerstva spravedlnosti k rotačnímu systému určování insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti při své úřední činnosti zaznamenalo v uplynulém roce zvýšený počet žádostí o prověření fungování rotačního systému určování insolvenčních správců (tzv. kolečka), a to zejména s odůvodněním výrazně nižšího počtu přidělených insolvenčních řízení. Na základě těchto stížností ministerstvo přistoupilo k opakovanému prověřování fungování rotačního systému, při němž nebyly zjištěny žádné okolnosti nasvědčující pochybení infomačního systému zajišťujícího fungování kolečka.

V této souvislosti ministerstvo uvádí, že rychlost každého kolečka (oddlužovacího, konkursního i zvláštního) závisí na počtu insolvenčních správců v něm zařazených a počtu osob podávajících insolvenční návrh k příslušnému krajskému soudu. Při prověřování fungování rotačního systému pak ministerstvo získalo následující údaje stran rychlosti konkursních koleček pro obvody jednotlivých krajských soudů:

Doplnění informace: Ministerstvo spravedlnosti pro úplnost uvádí, že z doby trvání posledně skončeného běhu konkursního kolečka nelze automaticky dospět k závěru o době trvání jeho aktuálního běhu (tedy že doba trvání aktuálního běhu daného konkursního kolečka bude totožná či srovnatelná s jeho posledně skončeným během). Na dobu trvání běhu konkursního kolečka má totiž zásadní vliv jak počet insolvenčních správců (resp. ohlášených společníků), jež jsou v tomto zařazeni, tak i množství nově prohlášených konkurzů. Vzhledem ke stále zvyšujícímu se počtu insolvenčních správců a současně ke snižujícímu se počtu prohlášených konkursů lze však spíše očekávat, že v rámci aktuálně běžících konkursních koleček dojde (ve srovnání s posledně skončenými běhy) k prodloužení doby jejich trvání.   

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.