Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje rozhodnutí
vydaná v rámci dohledu nad insolvenčními správci

Odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti, jakožto orgán dohledu nad výkonem činnosti insolvenčních správců podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, započal se zveřejňováním rozhodnutí vydaných v rámci dohledu nad insolvenčními správci prostřednictvím webové stránky https://rozhodnuti.justice.cz/MSP (Sbírka rozhodnutí).

Ministerstvo tímto pokračuje v deklarovaném přístupu ve vztahu k insolvenčním správcům, jehož účelem je zvýšit jejich právní jistotu, jakož i transparentnost a předvídatelnost výkonu pravomocí dohledového orgánu.

Aktuálně Sbírka rozhodnutí obsahuje výčet vybraných rozhodnutí v přestupkových a (de)licenčních věcech (ochranné opatření o zrušení povolení) týkajících se porušení povinností stanovených zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonem), a to vždy v anonymizované podobě.

Zveřejněná rozhodnutí nepředstavují kompletní výčet rozhodnutí vydaných dohledovým útvarem. Sbírka rozhodnutí proto bude postupně doplňována tak, aby obsahovala většinu rozhodnutí vydaných ministerstvem, a to nejenom ve věci porušení povinností stanovených insolvenčním zákonem, ale i zákonem o insolvenčních správcích. S tím souvisí i úvahy ministerstva nad vydáním „Zelené“ sbírky rozhodnutí, která by kromě vybraných relevantních rozhodnutí obsahovala i jejich právní věty.

Pro zveřejnění rozhodnutí ministerstva byla využita aplikace určená primárně pro zveřejňování soudních rozhodnutí, proto nezohledňuje určitá specifika v činnosti ministerstva jako správního orgánu.

Rozvoj aplikace jako celku zajišťuje odbor elektronizace justice, jemuž je nutno směřovat případné podněty týkající se optimalizace jejího fungování, jakož i případné další podněty týkající se technické stránky, a to prostřednictvím e-mailu oej@msp.justice.cz. Podněty týkající se obsahové stránky (včetně rozsahu anonymizace) směřujte odboru insolvenčnímu a soudních znalců na e-mail oins@msp.justice.cz.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.