Materiály pro snazší a efektivnější komunikaci insolvenčních správců s dlužníky

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Insolvenční správce, pod záložkou Dokumenty, materiály (letáky) zpracované v rámci projektu Skrze oddlužení společně, realizovaného neziskovými organizacemi RUBIKON Centrum, z. ú. a Institut prevence a řešení předlužení, jež mají (s cílem zvýšit podíl úspěšně dokončených oddlužení s bezproblémovým průběhem) pomoci ke snazší a efektivnější komunikaci insolvenčních správců s dlužníky v oddlužení.

Konkrétně se jedná o leták s názvem (I) Proces oddlužení ve zkratce, jímž insolvenční správce může dlužníka jednoduše seznámit s benefity institutu oddlužení a s jeho průběhem, (II) Nejčastější mýty o oddlužení, jímž insolvenční správce může dlužníka upozornit na nejčastější mýty o oddlužení kolující mezi laickou veřejností, (III) Komunikační leták insolvenčního správce, jímž insolvenční správce může dlužníku jednoduše sdělit, jak a kdy (v jaké situaci) jej má kontaktovat, resp. kdy (v jaké situaci) jej kontaktovat nemá, (IV) Cesta oddlužením z pohledu dlužníka, jenž má insolvenčnímu správci pomoci pochopit, co dlužník v jednotlivých fázích oddlužení prožívá, aby pak mohl lépe reagovat na jeho potřeby a obavy, (V) Typy lidí v oddlužení, jenž má insolvenčnímu správci pomoci blíže pochopit smýšlení, potřeby a emoce konkrétních typů lidí v oddlužení (včetně jejich silných a slabých stránek), aby s nimi poté dokázal lépe komunikovat a nabídnout jim pomoc tam, kde je to potřebné, a (VI) Zmapované problémy v oddlužení, jenž mapuje překážky, které lidem brání v hladkém průchodu oddlužením a nabízí možná řešení, jak tyto překonat.

Text letáků určených dlužníkům (I až III) pak reflektuje potřebu podávat informace jednoduchým a srozumitelným způsobem.

Ministerstvo spravedlnosti rovněž zveřejnilo leták s názvem Proces oddlužení podrobně(ji) vytvořený v rámci projektu Informovaný dlužník, který má podrobněji seznamovat dlužníky s institutem oddlužení a jeho průběhem, a to při zachování srozumitelnosti sdělení.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.