Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 3. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 3. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti není mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví účast na zkoušce co do povinnosti prokazovat bezinfekčnost nijak omezena. Uchazeči pozvaní k ústní části zkoušky konající se dne 9. 3. 2022 tak nejsou povinni při vstupu prokazovat např. absolvování očkování proti onemocnění covid-19, prodělání tohoto onemocnění, nebo absolvování testu s negativním výsledkem.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že s ohledem na šíření nové varianty omikron viru SARS-CoV-2, která se vykazuje schopností nejen částečného prolomení ochranného efektu očkování, ale také imunity po prodělání onemocnění, a zároveň tato varianta vykazuje zvýšenou přenosnost a vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví bude pro termín ústní části zkoušky konající se dne 9. 3. 2022 současná situace obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.