Dohledový benchmark k vázanosti insolvenčního správce zákonnými předkupními právy podle ust. 284 odst. 2 insolvenčního zákona

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Insolvenční správce, pod záložkou Dokumenty, dohledový benchmark týkající se výkonu činnosti a funkce insolvenčního správce. Jedná se o metodický materiál vyjadřující přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám aplikační praxe s cílem přispět k naplnění zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí. Účelem dohledových benchmarků je zvýšit transparentnost dohledové praxe a právní jistotu dotčených subjektů.

Zveřejněný benchmark č. 1/2023 se vyjadřuje k otázce vázanosti insolvenčního správce zákonnými předkupními právy podle § 284 odst. 2 insolvenčního zákona.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.