Organizační opatření ve věci důvodů omluvy ze zvláštní zkoušky insolvenčního správce konající se dne 28. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče pozvané ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce konající se dne 28.2.2022, že s ohledem na šíření nové varianty omikron viru SARS-CoV-2, která se vykazuje schopností nejen částečného prolomení ochranného efektu očkování, ale také imunity po prodělání onemocnění, a zároveň tato varianta vykazuje zvýšenou přenosnost*vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví bude současná situace obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

Prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky insolvenčního správce bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření platná v době konání zkoušky. O těchto informuje ministerstvo prostřednictvím svých webových stránek zpravidla týden před konáním zkoušky.

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

*srov. odůvodnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. ledna 2022, č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.