Náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplaceny insolvenčním správcům i v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením

Garanční systém finančního trhu (GSFT) dne 30. 3. 2022 informoval na svých webových stránkách, že na základě stanoviska Ministerstva financí, v němž Ministerstvo financí odkázalo na právní závěry obsažené ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti, se náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplácet k rukám insolvenčních správců i v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením.

Výplatu náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat u dlužníků v oddluženích GSFT obnoví od 1. 4. 2022.

V případě dotazů týkajících se výplaty náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkové podstaty, můžete kontaktovat Garanční systém finančního trhu na e-mailu thejduk@gsft.cz.

Ministerstvo spravedlnosti pak v případě dalších dotazů můžete kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.