Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 28. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 28. 2. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. února 2022, č. j. MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN, dovoluje účast na zkoušce bez nutnosti prokazovat bezinfekčnost. Uchazeči pozvaní ke zvláštní zkoušce konající se dne 28. 2. 2022 tak nejsou povinni při vstupu prokazovat např. absolvování očkování proti onemocnění covid-19, prodělání tohoto onemocnění, nebo absolvování testu s negativním výsledkem.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

Výše uvedeným není nijak dotčena akceptace současné epidemiologické situace jako vážného či zvláštního zřetele hodného důvodu neúčasti, o níž informovalo ministerstvo spravedlnosti v organizačním opatření ze dne 26. 1. 2022. Pro bližší podrobnosti si dovolujeme odkázat na předmětné organizační opatření (https://insolvence.justice.cz/organizacni-opatreni-ve-veci-duvodu-omluvy-ze-zvlastni-zkousky-insolvencniho-spravce-konajici-se-dne-28-2-2022/).

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.