Informace Ministerstva spravedlnosti k výkonu dohledu nad insolvenčními správci – oddělené vedení majetku náležícího do majetkové podstaty

Ministerstvo spravedlnosti při své úřední činnosti, přestože na tuto problematiku v minulosti opakovaně upozorňovalo a zaměřilo na ni svoji kontrolní činnost, opětovně zaznamenalo případy, kdy insolvenční správce porušuje povinnost postupovat při výkonu funkce svědomitě a s odbornou péčí (§ 36 odst. 1 insolvenčního zákona), a to konkrétně tak, že nevede vlastní majetek odděleně od cizího majetku, zejména majetku dlužníka, a nespravuje odděleně majetek v různých insolvenčních řízení [§ 7 písm. i) vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce].

Ministerstvo spravedlnosti proto insolvenční správce informuje, že dodržování výše uvedené povinnosti je opětovně předmětem zvýšeného dohledu Ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci.

Závěrem Ministerstvo spravedlnosti informuje, že neplnění výše uvedené povinnosti může být považováno za závažné porušení povinnosti stanovené insolvenčním zákonem, jež může vést až k odebrání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (srov. § 13 odst. 2 ZIS).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.