Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 3. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 3. 2. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, dovoluje účast na zkoušce bez nutnosti prokazovat bezinfekčnost. Uchazeči pozvaní k písemné části zkoušky konající se dne 3. 2. 2022 tak nejsou povinni při vstupu prokazovat např. absolvování očkování proti onemocnění covid-19, anebo prodělání tohoto onemocnění.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že uvedený režim je aplikovatelný pouze na termín písemné části zkoušky 3. 2. 2022 (a to zejména s ohledem na neveřejnost písemné části zkoušky), nelze proto předjímat jeho uplatnění i při organizaci budoucích termínů zkoušek insolvenčních správců (zejména ústní části konající se dne 9. 3. 2022, jež je veřejná), když se podmínky účasti na zkoušce řídí vždy aktuálně platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.