Pozastavení výplaty náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. v oddluženích

Garanční systém finančního trhu (GSFT) od 23. března 2022 pozastavil výplaty náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. pro účely insolvenčních řízení, v nichž je úpadek dlužníka řešen oddlužením.

GSFT doposud v případech, kdy insolvenční správce označil při zřízení účtu majetkové podstaty jako skutečného vlastníka finančních prostředků dlužníka (tj. dle vyjádření GSFT v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením), a výplatě náhrady pohledávky z vkladu na účtu majetkové podstaty dlužníku nebránilo výslovné zákonné ustanovení, vyplácel náhrady pohledávky z vkladu dlužníkům.

Na základě stanoviska Ministerstva spravedlnosti, které vykládá postup výplaty náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkové podstaty v případě řešení úpadku oddlužením odchylně (a to tak, že náhrady mají být vyplaceny k rukám insolvenčních správců) se GSFT obrátil na Ministerstvo financí (jakožto gestora zákonné úpravy pojištění vkladů) se žádostí o stanovisko k výkladu příslušných zákonných ustanovení upravujících výplatu náhrad pohledávek z vkladů v případě osob, u nichž je řešen úpadek oddlužením. Informace stran dalšího postupu poskytne GSFT po obdržení stanoviska Ministerstva financí.

Kompletní znění informace GSFT lze nalézt pod tímto odkazem.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.