Aktualizovaná informace Ministerstva spravedlnosti k tzv. účtům majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s.

S ohledem na zahájení úkonů Českou národní bankou směrujícím k odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. si Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců, dovoluje insolvenční správce informovat, že Garanční systém finančního trhu zašle všem osobám oprávněným k vyplacení náhrady informační dopis, který obsahuje informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě a také informaci o tom, jak postupovat pro získání náhrady.

Výplaty náhrad budou probíhat prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky, a.s. po dobu tří let od data jejich zahájení (tj. do března 2025).

Pokud si oprávněná osoba nebude moci náhradu vyzvednout osobně na pobočkách vyplácející banky, může si o ni zažádat i korespondenčně. V takovém případě je nutno zaslat vyplněnou žádost o výplatu s úředně ověřeným podpisem poštou (nelze prostřednictvím datových schránek) na adresu vyplácející banky, tj.: Komerční banka, a.s., CKB útvar 2192, Václavské náměstí 42, Praha 1, PSČ 114 07.

Podrobné informace o výplatě náhrad za pojištěnou pohledávku z vkladu (včetně vzorových žádostí o výplatu) naleznete na webových stránkách Garančního systému finančního trhu.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se mimo jiné náhrad pohledávek z vkladů na účtu majetkové podstaty v insolvenčních řízeních, v nichž je úpadek dlužníka řešen oddlužením, můžete kontaktovat Garanční systém finančního trhu na e-mailu thejduk@gsft.cz.

Pro úplnost si dovolujeme uvést, že náhrada pohledávky z vkladu se bude vyplácet dlužníku (v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením), resp. insolvenčnímu správci (v případě řešení úpadku dlužníka konkursem). Informaci stran právních závěrů k tzv. účtům majetkových podstat, jež vzešly z konzultací s Garančním systémem finančního trhu, naleznete pod tímto odkazem.

V návaznosti na aktuální situaci společnosti Sberbank CZ, a.s. pak Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo k vydání dohledového sdělení, které naleznete pod tímto odkazem.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.