Dohledový benchmark k obhlídkám obydlí dlužníka insolvenčním správcem podle ust. 211 odst. 2 a 212 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Insolvenční správce, pod záložkou Dokumenty, dohledový benchmark týkající se výkonu činnosti a funkce insolvenčního správce. Jedná se o metodický materiál vyjadřující přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám aplikační praxe s cílem přispět k naplnění zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí. Účelem dohledových benchmarků je zvýšit transparentnost dohledové praxe a právní jistotu dotčených subjektů.

Zveřejněný benchmark č. 2/2023 se vyjadřuje k otázce existence povinnosti insolvenčního správce provést vždy obhlídku obydlí dlužníka (§ 211 a 212 InsZ).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.