Aktuality

02.03.2018

Přehled udělených akreditací

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v období od 1. 7. 2017 do 1. 3. 2018 celkem 55 žádostí o udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, z toho 42 žádostí v roce 2017 a 13 žádostí v roce 2018. Akreditace byla ke dni 1. 3. 2018 udělena 39 žadatelům, z nichž 35 je již zapsáno v seznamu akreditovaných osob. Zbývající 4 držitelé akreditace budou do seznamu zapsáni po nabytí právní moci rozhodnutí [...]

Celý článek