Změna praxe soudů při přijímání elektronicky podávaných insolvenčních návrhů

Aktuálně se osoby oprávněné k poskytování služeb v oblasti oddlužení setkávají s novou praxí insolvenčních soudů, které přestaly přihlížet k elektronicky podávaným insolvenčním návrhům (návrhům na povolení oddlužení), jenž neobsahují elektronický ekvivalent úředně ověřeného podpisu.

Nová praxe insolvenčních soudů vychází z právní úpravy obsažené v § 97 odst. 2 a odst. 4 insolvenčního zákona, § 6 zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů a současně se opírá o rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 2023, č. j. 3 VSPH 610/2023-A-122. Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí konstatoval, že elektronicky podávané návrhy, které mají být ze zákona opatřeny úředně ověřeným podpisem (typicky návrh na zahájení insolvenčního řízení, návrh na oddlužení a jiná podání v insolvenčních věcech), musí být včetně plné moci (pověření zaměstnance) opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem, který je evidován v registru obyvatel pro podepisující fyzickou osobu.

Pro přijetí insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení tedy již nepostačuje, že byl odeslán prostřednictvím datové schránky (e-mailem s el. podpisem) oprávněné (akreditované) osoby, ale musí být současně opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem evidovaným v registru obyvatel. Pokud ještě nemáte zaevidován certifikát Vašeho elektronického podpisu a nevíte jak na to, podrobný návod naleznete zde: https://portal.gov.cz/rozcestniky/zapis-kvalifikovaneho-certifikatu-do-registru-obyvatel-RZC-113.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.