Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře

Výše měsíčních splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře je vymezena jako rozdíl mezi příjmem dlužníka a finanční částkou ve výši nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, přičemž způsob výpočtu výše těchto nezbytných finančních prostředků je stanoven právními předpisy.


Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře (se zpeněžením majetkové podstaty) má pouze informativní charakter a slouží jako první pomocná informace pro dlužníky, kteří uvažují o tom, že podají k soudu návrh na povolení oddlužení. Nejedná se o závazný výpočet.

Je třeba upozornit, že od výsledné částky (tedy od měsíční částky pro oddlužení) je nutné odečítat:

  • odměnu insolvenčního správcejednotlivec 750  Kč + DPH (= 907,5 Kč) / manželé 1.125 Kč + DPH (= 1.361,25 Kč)
  • náhradu hotových výdajů insolvenčního správce – jednotlivec 150 Kč + DPH (= 181,5 Kč) / manželé 225 Kč + DPH (= 272,25 Kč)

V případě jednotlivce je to tedy 1.089 a v případě manželů 1.633,5 Kč měsíčně za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Výsledná částka, po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů, je částka, která je k dispozici věřitelům dlužníka (a tedy částka, ze které se, v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty spolu s výtěžkem zpeněžení nezajištěného majetku, bude počítat procento uspokojení nezajištěných věřitelů – podrobné informace naleznete v sekci Oddlužení).

Kromě těchto nákladů musíte počítat s tím, že se v průběhu řízení vyskytnou další výdaje, které musí být uhrazeny z prostředků dlužníka – např. odměnu insolvenčnímu správci za přezkoumané pohledávky (250 Kč + DPH za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky), zákonné výživné apod. (konkrétní pohledávky naleznete ve Slovníčku insolvenčních pojmů pod hesly Pohledávka za majetkovou podstatou a Pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou).

Navíc o tom, zda se bude oddlužení řešit plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty či zpeněžením majetkové podstaty, rozhodují věřitelé. Na základě výsledků zjištěných pomocí tohoto kalkulátoru si tedy nelze udělat jednoznačný závěr o tom, zda Váš návrh na povolení oddlužení bude či nebude soudem povolen a jakým způsobem se případně povolené oddlužení bude řešit. Výsledky získané využitím kalkulátoru nemohou nahradit konzultaci dalšího postupu řešení Vašeho problému s odborníky.

 Metodika výpočtu splátek pro rok 2024 (od 1. 1. 2024)

Informace zde uvedené mají veřejnosti sloužit k základní orientaci v insolvenčním řízení. Nenahrazují a nahradit nemohou kvalifikovanou právní pomoc advokátů, notářů, exekutorů a jiných osob povolaných poskytovat právní služby.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.