Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře

Výše měsíčních splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře je vymezena jako rozdíl mezi příjmem dlužníka a finanční částkou ve výši nezbytných finančních prostředků sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny, přičemž způsob výpočtu výše těchto nezbytných finančních prostředků je stanoven právními předpisy.


Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře má pouze informativní charakter a slouží jako první pomocná informace pro dlužníky, kteří uvažují o tom, že podají k soudu návrh na povolení oddlužení. Nejedná se o závazný výpočet.

Je třeba upozornit, že od výsledné částky (tedy od měsíční částky pro oddlužení) je nutné odečítat:

  • odměnu insolvenčního správcejednotlivec 750  Kč + DPH (= 907,5 Kč) / manželé 1.125 Kč + DPH (= 1.361,25 Kč)
  • náhradu hotových výdajů insolvenčního správce – jednotlivec 150 Kč + DPH (= 181,5 Kč) / manželé 225 Kč + DPH (= 272,25 Kč)

V případě jednotlivce je to tedy 1.089 a v případě manželů 1.633,5 Kč měsíčně za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Výsledná částka, po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů, je částka, která je k dispozici věřitelům dlužníka (a tedy částka, ze které se bude počítat procento uspokojení nezajištěných věřitelů, což musí být nejméně 30 % v průběhu 5 let – podrobné informace naleznete v sekci Oddlužení).

Kromě těchto nákladů musíte počítat s tím, že se v průběhu řízení vyskytnou další výdaje, které musí být uhrazeny z prostředků dlužníka – např. odměnu insolvenčnímu správci za přezkoumané pohledávky (250 Kč + DPH za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky), zákonné výživné apod. (konkrétní pohledávky naleznete ve Slovníčku insolvenčních pojmů pod hesly Pohledávka za majetkovou podstatou a Pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou).

Navíc o tom, zda se bude oddlužení řešit plněním splátkového kalendáře či zpeněžením majetkové podstaty, rozhodují věřitelé. Na základě výsledků zjištěných pomocí tohoto kalkulátoru si tedy nelze udělat jednoznačný závěr o tom, zda Váš návrh na povolení oddlužení bude či nebude soudem povolen a jakým způsobem se případně povolené oddlužení bude řešit. Výsledky získané využitím kalkulátoru nemohou nahradit konzultaci dalšího postupu řešení Vašeho problému s odborníky.

 Metodika výpočtu splátek pro rok 2019

Informace zde uvedené mají veřejnosti sloužit k základní orientaci v insolvenčním řízení. Nenahrazují a nahradit nemohou kvalifikovanou právní pomoc advokátů, notářů, exekutorů a jiných osob povolaných poskytovat právní služby.