Aktuality

30.03.2022

Náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplaceny insolvenčním správcům i v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením

Garanční systém finančního trhu (GSFT) dne 30. 3. 2022 informoval na svých webových stránkách, že na základě stanoviska Ministerstva financí, v němž Ministerstvo financí odkázalo na právní závěry obsažené ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti, se náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplácet k rukám insolvenčních správců i v případě řešení [...]

Celý článek
24.02.2022

Informace Ministerstva spravedlnosti k výpočtu splátek v oddlužení

S ohledem na přijetí zákona č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců, dovoluje informovat, že na svých webových stránkách zveřejnilo aktualizovanou metodiku výpočtu splátek v oddlužení. Zákonem č. 17/2022 Sb., byl zákon o státní sociální podpoře novelizován tak, že za § 26 [...]

Celý článek
27.03.2020

Změny splátkového kalendáře v nouzovém stavu

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v posledních dnech řadu dotazů a žádostí týkajících se snížení výše měsíční splátky či přerušení insolvenčního řízení, v němž je úpadek dlužníka řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře (eventuálně v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty). Ministerstvo spravedlnosti ani sama ministryně spravedlnosti nemá rozhodovací pravomoc, [...]

Celý článek
04.03.2020

Zvýšení nezabavitelné částky

Dne 17. 2. 2020 schválila vláda schválila návrh Ministerstva spravedlnosti zvýšit tzv. nezabavitelnou částku, a to s účinností od 1. 7. 2020. Dochází ke změně parametrů výpočtového vzorce pro srážky ze mzdy, nikoli však ke stanovení pevné částky, jak se mylně objevovalo v médiích. Výsledná částka, která lidem v exekuci nebo v insolvenci zůstane, závisí na výši jejich příjmů, neboť jim nezůstává [...]

Celý článek
08.07.2019

Úpadek společnosti JAREA, s.r.o.

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v posledních dnech řadu dotazů týkajících se přihlašování pohledávek za společností JAREA, s.r.o., se sídlem Slezská 169/10, Praha 2, 120 00 Vinohrady, IČO: 64651975, se kterou bylo dne 17. 6. 2019 u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 90 INS 9380/2019 zahájeno insolvenční řízení. V rámci prověřování těchto dotazů ministerstvo zjistilo, že společnost JAREA, s.r.o., [...]

Celý článek
22.02.2019

Oddlužovací novela bude platit jen pro nová řízení

Očekávaná „oddlužovací novela“ byla vyhlášena ve sbírce zákonů jako zákon č. 31/2019 Sb. a její stěžejní část týkající se zmírnění požadavků na oddlužení nabude účinnosti dne 1. 6. 2019. Podle nových pravidel dlužník splní podmínky oddlužení v případě, že během 3 let uhradí alespoň 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo po dobu 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm [...]

Celý článek
25.01.2018

Vláda schválila oddlužovací novelu

Dne 17. 1. 2018 schválila vláda novelu insolvenčního zákona, která má přinést výrazné zlepšení postavení dlužníků a věřitelů. Cílem návrhu je řešení situace dlužníků, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti - na oddlužení tak po novele bude moci dosáhnout vyšší počet dlužníků, kteří budou své dluhy poctivě splácet. Proces oddlužení by měl podle novely trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti [...]

Celý článek

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.