Změny splátkového kalendáře v nouzovém stavu

Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v posledních dnech řadu dotazů a žádostí týkajících se snížení výše měsíční splátky či přerušení insolvenčního řízení, v němž je úpadek dlužníka řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře (eventuálně v kombinaci se zpeněžením majetkové podstaty).

Ministerstvo spravedlnosti ani sama ministryně spravedlnosti nemá rozhodovací pravomoc, která by umožnila vyhovět takové žádosti. Subjektem oprávněným rozhodovat v insolvenčním řízení je výhradně insolvenční soud. Prosíme proto veřejnost, aby se s těmito žádostmi obracela přímo na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení.

V současné době ministerstvo finalizuje návrh speciálního zákona, který by měl mj. zmírnit dopady restriktivních opatření proti šíření koronaviru v oblasti insolvencí.

Na rámec výše uvedeného si dovolujeme upozornit, že insolvenční řízení jako takové nelze přerušit. V oddlužení se nicméně nabízí určité možnosti, jak na neočekávaný výpadek příjmů reagovat. Ty se liší podle toho, zda bylo rozhodnuto o úpadku před 31. 5. 2019 (tj. před oddlužovací novelou), nebo po 1. 6. 2019 (tj. po oddlužovací novele).

Pro řízení před oddlužovací novelou platí, že soud může rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Takové žádosti ovšem může vyhovět jen po splnění řady striktních podmínek, a to podobně jako kdyby byla učiněna již v samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pro řízení po oddlužovací novele platí, že dlužník může požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů (§ 398 odst. 5 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. 6. 2019). Takové žádosti soud může vyhovět, pokud by aktuální výše splátek v podstatě znamenala, že nebudete schopni dlouhodobě splácet.

Pro řízení po oddlužovací novele pak také platí, že na návrh dlužníka může insolvenční soud z důležitých důvodů rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok. Přerušit průběh oddlužení lze však pouze jednou. Po dobu přerušení průběhu oddlužení pak dlužník nemusí plnit svou povinnost měsíčně splácet svým věřitelům. Dlužník by však stále měl platit zálohu na odměnu insolvenčního správce (ve snížené 30% výši) a jeho hotové výdaje.

Vzory těchto žádostí naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.