Aktualizované organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 10. 3. 2021

V návaznosti na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví a s ohledem na neustále se zhoršující epidemiologickou situaci, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče o vykonání zkoušky a účastníky zkoušky z řad veřejnosti, že v průběhu zkoušky bude potřeba důrazně dodržovat mimořádná protiepidemická opatření účinná v době jejího konání.

Mimořádnými protiepidemickými opatřeními se rozumí zejména pohyb a pobyt v budově Justičního areálu Na Míčankách s ochrannými prostředky dýchacích cest (tj. nos i ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 2. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, a to po celou dobu pohybu a pobytu v budově Justičního areálu.

Stran minimalizace rizika šíření onemocnění COVID-19 a ochrany zdraví dalších účastníků zkoušky insolvenčního správce si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje uchazeče o vykonání ústní části zkoušky a účastníky zkoušky z řad veřejnosti důrazně požádat, aby před účasti na zkoušce absolvovali test RT‑PCR na přítomnost viru SARSCoV-2, a to maximálně 72 hodin před započetím zkoušky, případně antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to maximálně 24 hodin před započetím zkoušky.

Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e‑mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 394.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.