Aktualizované organizační opatření ve věci zkoušek insolvenčních správců (zejm. termínu zvláštní zkoušky 24. 11. 2020)

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1201, kterým vláda s účinností od 23. 11. 2020 povolila konání prezenčních profesních zkoušek, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče, že termín zvláštní zkoušky insolvenčního správce se dne 24. 11. 2020 v budově Ministerstva spravedlnosti se uskuteční. Toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků z řad veřejnosti na 3 osoby, přičemž tato kapacita již byla naplněna.

Dále si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje připomenout, že za zrušený termín ústní části obecné zkoušky plánovaný na 18. 11. 2020 byl vyhlášen náhradní termín této části na den 8. 12. 2020. Lze předpokládat, že omezení kapacity zkušebních místností v návaznosti na epidemiologickou situaci a mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví bude platit i pro tento termín ústní části zkoušky. Dovolujeme si proto zájemce o účast z řad veřejnosti upozornit na výjimečnou nutnost předchozí registrace na e-mailu oins@msp.justice.cz a vyčkání potvrzení této registrace ze strany Ministerstva spravedlnosti. Vzhledem k dynamickému vývoji situace je možné registrace potvrzovat bohužel až v těsném předstihu před termínem.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu všech termínů zkoušek bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření účinná v době konání zkoušek. O případných dalších opatřeních bude rozhodnuto podle dalšího vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v co největším předstihu informováni. Chápeme, že současná turbulentní situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.