Informace Ministerstva spravedlnosti jako dohledového orgánu ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na prodloužení nouzového stavu

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje, že:

I. Vzhledem k poslednímu vývoji epidemie koronaviru neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy ode dne 30. 10. 2020 po dobu dalšího trvání nouzového stavu insolvenční správce nezajišťuje svou činnost v úředních hodinách provozovny. To nezbavuje insolvenčního správce povinnosti být osobám, jichž se insolvenční řízení týká, dostupný jiným vhodným způsobem.

II. Vzhledem k poslednímu vývoji epidemie koronaviru neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 1 písm. i) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy ode dne 30. 10. 2020 po dobu dalšího trvání nouzového stavu insolvenční správce neprovede ve lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. f) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném od 1. 6. 2019, osobní přezkum přihlášených pohledávek a z tohoto důvodu ve lhůtě nepodá zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a soupis majetkové podstaty. Povinnost činit přezkum podle § 410 odst. 2 insolvenčního zákona osobně není nijak dotčena. Obdobné platí i pro úkony nutné k soupisu majetkové podstaty (zejm. prohlídku obydlí dlužníka).

Ministerstvo spravedlnosti zdůrazňuje, že tímto stanoviskem není nijak dotčena dohlédací činnost insolvenčního soudu v konkrétním insolvenčním řízení, když pouze soud má pravomoc autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech osob v konkrétním insolvenčním řízení.

Kompletní znění informace naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.