Informace Ministerstva spravedlnosti k výkonu dohledu nad insolvenčními správci

Ministerstvo spravedlnosti při své úřední činnosti v poslední době zaznamenalo více případů, kdy insolvenční správce porušuje povinnost při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí (§ 36 odst. 1 insolvenčního zákona), a to konkrétně tak, že nevede vlastní majetek odděleně od cizího majetku, zejména majetku dlužníka, a nespravuje odděleně majetek v různých insolvenčních řízení [§ 7 písm. i) vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce].

Ministerstvo spravedlnosti proto v rámci svého preventivního působení na insolvenční správce informuje, že dodržování výše uvedené povinnosti bude předmětem zvýšeného dohledu Ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci.

Závěrem si Ministerstvo  spravedlnosti dovoluje informovat, že neplnění výše uvedené povinnosti může být považováno za závažné porušení povinnosti stanovené insolvenčním zákonem, jehož důsledkem může být zrušení povolení insolvenčního správce (§ 13 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.