Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na ukončení nouzového stavu

V návaznosti na ukončení nouzového stavu Ministerstvo spravedlnosti obdrželo řadu dotazů stran další platnosti informace ministerstva ze dne 13. 3. 2020, č. j. MSP-11/2020-OINS-ORIO/11, týkající se výkonu činnosti insolvenčních správců za vyhlášeného nouzového stavu.

Ministerstvo proto přistoupilo k vydání informace ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na ukončení nouzového stavu.

Předmětná informace byla reakcí na vyhlášení nouzového stavu usnesením a následné přijetí řady mimořádných opatření, která limitovala možnost osobního výkonu činnosti insolvenčního správce. Doba platnosti výše uvedené informace byla již od počátku omezena nejdéle na dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu a toto omezení bylo v textu předmětné informace vyjádřeno formulací „po dobu vyhlášení nouzového stavu“. Odvoláním informace by bylo možno reagovat na zlepšení epidemiologické situace, které by i za dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu opět reálně umožnilo osobní výkon činnosti insolvenčního správce. Platnost informace tak skončila se skončením nouzového stavu, tedy dne 17. května 2020. Kompletní informace ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na ukončení nouzového stavu naleznete zde.

Ministerstvo spravedlnosti děkuje insolvenčním správcům za jejich aktivní přístup k řešení mimořádné situace vyvolané koronavirem.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.