Informace stran prodloužení (obecného) povolení

Insolvenčním správcům, kterým vzniklo povolení před 1. 8. 2013, toto povolení zanikne ex lege dne 1. 8. 2018, nepožádají-li do tohoto data o jeho prodloužení podle § 6 odst. 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

Vzor žádosti o prodloužení povolení podle § 6 odst. 5 zákona o insolvenčních správcích k dispozici není. Insolvenční správce za tímto účelem pošle žádost, ve které je uvedeno, že žádá o prodloužení povolení podle zmiňovaného ustanovení a připojí k ní doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 5 000 Kč. Poplatek se hradí účet č. 3711-5120001/0710, jako variabilní symbol se uvádí IČO insolvenčního správce a jako specifický symbol č. 777.

Na základě bezvadné žádosti Ministerstvo spravedlnosti povolení prodlouží podle § 6 odst. 5 zákona o insolvenčních správcích o 5 let, přičemž rozhodnutí o prodloužení povolení se nevydává, neboť jeho časové omezení je určeno ex lege. O tom, že bylo insolvenčnímu správci prodlouženo povolení Ministerstvo spravedlnosti automaticky nevyrozumívá, nepožádá-li o to.

Prodloužení povolení se týká pouze insolvenčního správce – fyzické osoby, jelikož § 6 zákona o insolvenčních správcích se vztahuje toliko k této osobě. Povolení právnické osoby (v.o.s.) je navázáno na povolení fyzické osoby, proto není-li prodlouženo povolení fyzické osobě, právnické osobě právo k výkonu činnost zanikne podle § 12 odst. 1 písm. f) zákona o insolvenčních správcích. Veřejná obchodní společnost, vykonávající činnost prostřednictvím ohlášených společníků, tedy o prodloužení povolení nežádá.

Více v kategorii Insolvenční správce, sekci Časté dotazy.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.