Nový web Ministerstva spravedlnosti

Vítejte na stránkách věnovaných insolvencím. Ministerstvo spravedlnosti je bude využívat jako primární informační kanál směrem k insolvenčním správcům, ale nejen k nim. Všechny podstatné a aktuální informace zde od nynějška naleznou i dlužníci, akreditované osoby, zájemci o vykonání zkoušky, zájemci o vydání povolení insolvenčního správce či získání akreditace anebo hostující insolvenční správci.

Insolvenční správci se zde mohou seznámit s dokumenty ministerstva, které mohou mít přímý vliv na výkon jejich činnosti či funkce, jako jsou např. stanoviska, sdělení a metodiky ministerstva či některé pokyny insolvenčních soudů. Dále zde bude ministerstvo zveřejňovat statistické údaje, získané z jeho vlastní činnosti.

Ve snaze přispět ke zlepšení odborné úrovně insolvenčních správců ministerstvo na stránkách nabízí také kalendář vzdělávacích akcí, které mohou pomoci insolvenčním správcům prohlubovat jejich znalosti nejen v oblasti insolvenčního práva. Samozřejmostí je i zveřejnění a postupná aktualizace katalogu insolvenčními správci nejčastěji kladených dotazů. Dále ministerstvo nabízí stručný přehled zásadnější soudní rozhodovací praxe a literatury, a to vždy za uplynulý měsíc, což by mělo pomoci zejména insolvenčním správcům v udržení si aktuálních znalostí a přehledu o vývoji insolvenčního práva.

Další službou, kterou mohou návštěvníci stránek využívat, jsou informace k průběhu zkoušek insolvenčních správců, a to jak obecných, tak i zvláštních. Zájemci o vykonání obecné zkoušky zde naleznou termíny zkoušek, návod, jak se na zkoušku přihlásit, podrobný popis průběhu zkoušek i to, jak postupovat po skončení zkoušky. Stejný servis je pak poskytován i uchazečům o vykonání zvláštní zkoušky.

Úspěšní absolventi zkoušek se zde mohou dozvědět také vše podstatné o tom, jak postupovat při podání návrhu na vydání povolení, ať už chtějí vykonávat činnost samostatně nebo v rámci veřejné obchodní společnosti.

Věříme, že se stránky stanou vítaným prostředkem, který zefektivní Vaše snažení postupovat při výkonu činnosti insolvenčního správce svědomitě, s odbornou péčí a že přispějí ke zvýšení její kvality.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.