Vyloučení volby kompenzačního opatření

Dne 1. 3. 2018 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 24/2018 Sb., o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce (dále jen „nařízení“).

Nařízení určuje, že v případě insolvenčních správců se vylučuje možnost volby kompenzačního opatření podle § 10 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) (dále jen „zákon“) a kompenzačním opatřením se stanoví pouze rozdílová zkouška.

Účelem je předejít situaci, kdy by činnost insolvenčního správce mohla vykonávat osoba, která by nesložila odbornou zkoušku nejen v České republice, ale mohla by vykonat zkoušku v jiném státě a tuto zkoušku následně uplatňovat jako rovnocennou v České republice, a to i přesto, že by taková zkouška vůbec nemusela odrážet znalost českého právního řádu.

Druhá možnost kompenzačního opatření, kterou je podle zákona adaptační období, je v regulované činnosti insolvenčních správců nařízením vyloučena, a to z důvodu možného jednoduchého zneužití, které by opět umožňovalo vyhnutí se prověření teoretických i praktických znalostí, které má insolvenční správce ovládat.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.