Organizační opatření ve věci důvodů omluvy z písemné části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 3. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče pozvané k písemné části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 3.2.2022, že s ohledem na šíření nové varianty omikron viru SARS-CoV-2, která se vykazuje schopností nejen částečného prolomení ochranného efektu očkování, ale také imunity po prodělání onemocnění, a zároveň tato varianta vykazuje zvýšenou přenosnost*vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví bude současná situace obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

Prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky insolvenčního správce bude třeba dodržovat mimořádná protiepidemická opatření platná v době konání zkoušky. O těchto informuje ministerstvo prostřednictvím svých webových stránek zpravidla týden před konáním zkoušky.

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

*srov. odůvodnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. ledna 2022, č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.