Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 6. 5. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 6. 5. 2021 v budovách Justiční akademie v Kroměříži a Justičního areálu Na Míčankách konat bude. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví může být současná situace akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti na termínu zkoušky, a to pouze v případě, že uchazečem tvrzené důvody neúčasti na zkoušce budou převážně způsobeny epidemiologickou situací.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín) a čestné prohlášení obsahující důvod neúčasti na zkoušce (vizte výše).

Již při rozesílání pozvánek bylo počítáno se sníženou kapacitou zkušebních místností tak, aby byly zajištěny rozestupy mezi uchazeči. Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky bude třeba dodržovat mimořádná opatření platná v době konání zkoušky.

V případě jakýchkoli dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.