Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 6. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že ústní část zkoušky insolvenčního správce se dne 9. 6. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčankách konat bude. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví může být současná situace akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti na termínu zkoušky, a to pouze v případě, že uchazečem tvrzené důvody neúčasti na zkoušce budou převážně způsobeny epidemiologickou situací.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín) a čestné prohlášení obsahující důvod neúčasti na zkoušce (vizte výše).

Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky bude třeba dodržovat mimořádná opatření platná v době konání zkoušky. V případě jakýchkoli dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 394.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.