Organizační opatření ve věci zkoušek insolvenčních správců

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a  v rámci zamezení šíření infekce napříč regiony bylo rozhodnuto o zrušení jarních termínů zkoušek insolvenčních správců, tedy termínu písemné části 6. 5. 2020 a termínu ústní části 10. 6. 2020. O dalších opatřeních (zejm. případném vyhlášení nových termínů na rok 2020) bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické situace a uchazeči o nich budou v dostatečném předstihu informováni.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.