Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 26. 5. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat, že zvláštní zkouška insolvenčního správce se dne 26. 5. 2021 v budově Ministerstva spravedlnosti konat bude.

V návaznosti na usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 5. 2021, kterým vláda vydala předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví (MZdr) vydat mimořádné opatření platné od 24. 5. 2021, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat, že toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků prezenčních zkoušek tak, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 50 osob. Vzhledem ke kapacitě míst k sezení v místnosti, v níž se bude zvláštní zkouška konat, činí přípustný počet účastníků zvláštní zkoušky z řad veřejnosti 8 osob, přičemž tato kapacita již byla naplněna.

Ministerstvo spravedlnosti si dále dovoluje informovat, že všechny osoby účastnící se zvláštní zkoušky jsou dle výše uvedeného mimořádného opatření povinny:

(1) absolvovat RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 7 dní před konáním zvláštní zkoušky, nebo

(2) absolvovat antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před konáním zvláštní zkoušky, nebo

(3) předložit certifikát MZdr o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace první dávky (v případě jednodávkového schématu), resp. druhé dávky očkovací látky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, nebo

(4) prokázat, že prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž u těchto osob již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZdr a od prvního pozitivního antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Zároveň prosíme všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zvláštní zkoušky bude třeba dodržovat veškerá mimořádná protiepidemická opatření účinná v době jejího konání.

Chápeme, že současná situace způsobená epidemiologickou situací je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 394.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.