Řádné fungování rotačního systému (kolečka)

Na Ministerstvo spravedlnosti se opakovaně obrací insolvenční správci
s žádostí o prověření rotačního systému (tzv. kolečka), prostřednictvím něhož jsou jim přidělována insolvenční řízení, neboť mají za to, že jsou přeskakovaní či opomíjení, důsledkem čehož mají méně insolvenční řízení, než jim náleží. Na základě těchto žádostí Ministerstvo spravedlnosti opětovně přistoupilo k prověření řádného fungování systému.

Ministerstvo spravedlnosti tak opakovaně přezkoumalo zápis rozhodných údajů v seznamu insolvenčních správců, přičemž pochybení neshledalo. Stejně tak dodavatel informačního systému zajišťujícího fungování kolečka, jehož ministerstvo požádalo o prověření systému, pochybení stran fungování (nastavení) rotačního systému neshledal. Lze tedy uzavřít, že nebyly zjištěny negativní skutečnosti nasvědčující tomu, že v kolečku zapsaní insolvenční správci byli přeskočeni či vynecháni.

Z obdržených podnětů a žádostí pak opakovaně vyplynulo, že tyto neberou dostatečně v úvahu skutečnost, že v procesu přidělování insolvenčních řízení existuje časový rozdíl mezi určením a ustanovením insolvenčního správce. Určení činí předseda soudu na základě výběru insolvenčního správce rotačním systémem (v podobě opatření o určení insolvenčního správce). Insolvenční řízení se přitom insolvenčnímu správci „vyjeví“ až ve chvíli, kde je ustanoven do funkce příslušným senátem krajského soudu. Časový rozestup mezi těmito dvěma úkony může v některých případech činit i několik týdnů. Důsledkem toho pak je, že insolvenční správce byl již z kolečka vybrán (určen), nicméně mu tato informace není dosud známa.

Současně je třeba vzít v potaz, že obecná část seznamu insolvenčních správců je rozdělena na část pro oddlužení a část pro konkurz (srov. § 25 odst. 3 insolvenčního zákona ve spojení s § 17 odst. 3 zákona o insolvenčních správcích) a každá tato část je vedena podle 8 obvodů krajských soudů. Celkem tedy existuje 16 na sobě nezávislých obecných koleček, kdy každé z nich reflektuje počet v něm zapsaných osob v tom kterém kraji s ohledem na zvolený způsob řešení úpadku. Každé z těchto koleček se také točí jinak rychle, a to přirozeně v závislosti na odlišném počtu osob podávajících insolvenční návrh (a zvoleném způsobu řešení úpadku) a počtu insolvenčních správců zařazených v kolečku.

Stran konkursního kolečka, na jehož fungování žádosti o prověření zejména směřují, Ministerstvo spravedlnosti nad rámec výše uvedeného uvádí, že jeho rychlost odráží počet insolvenčních správců, kterých je v každém kolečku několik stovek, a počet konkursů, který v posledních letech setrvale klesá. Není tak výjimkou, pokud časový úsek mezi jednotlivými ustanoveními činí mnoho měsíců až rok.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.