Realizace předávání elektronických spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Divišovi

Ministerstvo spravedlnosti převzalo dne 19. 3. 2018 listinnou podobu insolvenčních spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Antonínu Divišovi, které byly dne 23. 3. 2018 postoupeny příslušnému insolvenčnímu soudu (Krajský soud v Plzni), z jehož strany budou tyto v rámci jednotlivých insolvenčních řízení předány nově ustanoveným insolvenčním správcům (se žádostí o vydání konkrétního spisu je tedy nutno obrátit se přímo na uvedený insolvenční soud).

Ministerstvo spravedlnosti má v elektronické podobě (elektronické spisy vedené v programu IR-IS) k dispozici relevantní dokumenty vztahující se k příslušným insolvenčním řízením po zesnulém insolvenčním správci. Ze spisů je možno vyexportovat dokument obsahující distribuční tabulku včetně reálně vyplacených částek věřitelům, dokument obsahující distribuční tabulku včetně platebních údajů jednotlivých věřitelů a dokument obsahující seznam provedených bankovních příkazů vztahujících se k danému řízení. Obecně je možno export těchto dokumentů provést do formátu pdf a excel. Je taktéž možnost provést export celého spisu v programu IR-IS. Ministerstvo dokumenty poskytne prostřednictvím datové schránky na základě písemné žádosti příslušných insolvenčních správců. V žádosti je třeba specifikovat dokumenty, o které je žádáno. Vzhledem k omezené velikosti datové zprávy v rámci datových schránek nelze předem vyloučit řešení předání některých elektronických podkladů také jiným způsobem.

Vyexportovaný spis (dokument s příponou .iris) je z důvodu technického omezení datových schránek předáván jako příloha jednoho z pdf souborů. S dotazy na připojení spisu do systému IR-IS se prosím obraťte na technickou podporu programu. Z bezpečnostních důvodů není možné, aby byla nově ustanovenému správci pouze přidělena funkce referenta u předmětného spisu.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.