Realizace předávání elektronických spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Svobodném

Ministerstvo spravedlnosti převzalo dne 17. 4. 2019 listinnou podobu insolvenčních spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Františku Svobodném, které byly postoupeny příslušným insolvenčním soudům (Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Plzni, Městský soud v Praze, Krajský soud v Praze a Krajský soud v Hradci Králové), z jejichž strany budou tyto v rámci jednotlivých insolvenčních řízení předány nově ustanoveným insolvenčním správcům (se žádostí o vydání konkrétního spisu je tedy nutno obrátit se přímo na příslušný insolvenční soud).

Ke dni 16. 5. 2019 ministerstvo již nedisponuje žádným spisem ve fyzické podobě.

Spisy expedované na Krajský soud v Českých Budějovicích je dle informací od soudu možno převzít v budově soudu v pracovní dny od 7:30 do 14:00.

V případě oddlužení má Ministerstvo spravedlnosti v elektronické podobě (elektronické spisy vedené v programu IR-IS) k dispozici relevantní dokumenty vztahující se k příslušným insolvenčním řízením po zesnulém insolvenčním správci. Ze spisů je možno vyexportovat dokument obsahující distribuční tabulku včetně reálně vyplacených částek věřitelům, dokument obsahující distribuční tabulku včetně platebních údajů jednotlivých věřitelů a dokument obsahující seznam provedených bankovních příkazů vztahujících se k danému řízení. Obecně je možno export těchto dokumentů provést do formátu pdf a excel. Je taktéž možnost provést export celého spisu v programu IR-IS. Ministerstvo dokumenty poskytne prostřednictvím datové schránky na základě podepsané písemné žádosti příslušných insolvenčních správců (žádost musí být proto zaslána prostřednictvím datové schránky insolvenčního správce nebo podepsána zaručeným elektronickým podpisem). V žádosti je třeba uvést spisovou značku řízení, přiložit usnesení o ustanovení insolvenčním správcem v řízení a specifikovat dokumenty, o které je žádáno. Vzhledem k omezené velikosti datové zprávy v rámci datových schránek nelze předem vyloučit řešení předání některých elektronických podkladů také jiným způsobem.

Vyexportovaný spis (dokument s příponou .iris) je z důvodu technického omezení datových schránek předáván jako příloha jednoho z pdf souborů. S dotazy na připojení spisu do systému IR-IS se prosím obraťte na technickou podporu programu. Z bezpečnostních důvodů není možné, aby byla nově ustanovenému správci pouze přidělena funkce referenta u předmětného spisu.

Pro řízení, v nichž je úpadek řešen jiným způsobem než oddlužením, jsou spisy insolvenčního správce k dispozici pouze ve fyzické podobě (na příslušném soudu).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.