Vyhláška v legislativním procesu

Dne 19. 2. 2018 byla do elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP, dostupná z https://apps.odok.cz/veklep)vložen návrh vyhlášky o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce a výkonu činnosti na provozovně. Termín pro uplatnění připomínek končí dne 12. 3. 2018.

Návrh přebírá osvědčené požadavky a standardy vztahující se k materiálnímu a personálnímu vybavení insolvenčního správce a k výkonu funkce insolvenčního správce, které jsou nezbytně spjaté s řádným výkonem regulované činnosti insolvenčního správce, případně, nebyla-li existence přísnějších standardů seznána, stanovuje požadavky a standardy minimální. Účelem těchto požadavků a standardů je zajištění řádného výkonu funkce insolvenčního správce. Navrhovaná právní úprava nepřináší žádné nové povinnosti regulovaným subjektům, toliko explicitně popisuje fakticky existující předpoklady umožňující řádný výkon funkce insolvenčního správce, tj. existující povinnosti podrobněji provádí, případně je komplexněji propojuje s jinými již uloženými povinnostmi.