Výzva k používání nejaktuálnějších verzí elektronických formulářů

V návaznosti na podněty obdržené od insolvenčních správců a insolvenčních soudů ve věci ztráty dat z elektronických formulářů Ministerstvo spravedlnosti dotčené subjekty informuje, že podání činěná insolvenčními správci na elektronických formulářích je nutno soudu zasílat vždy na jejich aktuálně zveřejněné verzi, přičemž k vyplnění a podání na soud je možno využívat pouze originální a dosud nevyplněné formuláře stažené z webových stránek Ministerstva spravedlnosti.

Přestože se od sebe starší a novější verze elektronických formulářů nemusí nutně vizuálně lišit, jejich datová struktura je odlišná a používání starších verzí těchto formulářů může mít za následek ztrátu některých dat v průběhu procesu zpracování podání na soudě. K obdobnému negativnímu jevu může docházet také v důsledku opětovného vyplnění již jednou použitého formuláře, jelikož pouhým mechanickým odstranění předchozího textu, nemusí dojít také k jeho odstranění z datové vrstvy formuláře.

Pouze využíváním nejnovějších, originálních a opětovně nepřepisovaných verzí elektronických formulářů je toto riziko možno minimalizovat, a tím zajistit hladký průběh insolvenčního řízení.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.