Článek-Advokát jako oprávněná osoba k potvrzení o účtování o pohledávce insolvenčním navrhovatelem