Článek – Insolvenční řízení a jeho vliv na nalézací a exekuční řízení