Článek – K NĚKTERÝM ASPEKTŮM ČESKÉHO A NĚMECKÉHO MEZINÁRODNÍHO INSOLVENČNÍHO PRÁVA